• Kumppanuustoimintamallin suunnittelu Lahti Travel Oy:lle 

      Nakari, Jenna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Lahti Travel Oy, joka vastaa Lahden seudun matkailupalveluiden markkinoinnista, myynnistä ja matkailuneuvonnasta. Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella uusi toimintamalliehdotelma, ...