• Yrittäjien näkemyksiä Savonlinnan seudun talvimatkailun kehittämiseksi 

      Nauha, Ida; Salminen, Maiju (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Savonlinnan seudun talvimatkailua ja etsiä kehittämiside-oita yrittäjien näkökulmasta. Tutkimuskysymys muodostui seuraavaksi: Kuinka Savonlinnan seudun talvimatkailua voitaisiin ...