• Ketterä ja kehittävä YAMK-koulutus 

      Kivelä, Marjaana
      D: Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-form Publications 61 (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
      Yamk-koulutus eli ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on ammattikorkeakoulujen toteuttama, maisteritason tutkintoon johtava koulutus. Tutkinnon vahvuuksia ovat työelämäläheisyys, monialaisuus ja tutkimus- ...