• Löytöeläintalo kehitysvammaisen aikuisen osallisuuden tukena 

      Piispa, Ria; Saalasti, Jaana (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää löytöeläintalon toimintaan osallistumisen mahdollisuutta tukea kehitysvammaisten aikuisten osallisuutta. Tämä osallistumismuoto nähdään tässä eräänä Green Care -ideologiaa ...