• Esikouluikäisten liikunta Mikkelin kaupungissa 

      Saalasti, Jesse (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
      Esikouluikäinen lapsi liikkuu luonnostaan omasta halusta, jos siihen annetaan riittävän hyvät mahdollisuudet niin vapaa-ajalla kuin päivähoidossakin. Esikouluiässä omaksuttu ja opittu liikunnallinen elämäntapa kantaa koko ...