• Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kustannuslaskenta 

   Saalasti, Taru (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kustannuslaskennan nykytilaa sekä selvittää kustannuslaskennan ongelmakohdat ja tuoda kehitysehdotuksia kustannuslaskennan kehittämiseksi, ...
  • Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kustannuslaskennan kehittäminen 

   Saalasti, Taru (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kustannuslaskennan kehittämi-nen.. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on syventää kustannuslaskennan ymmärrystä koko organisaa-tiossa ja sitä miten ...