• JALKATERAPEUTTIEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN : Täydennyskoulutusehdotus 

      Heikkilä, Marjo; Saar, Laura (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
      Jalkaterapian täydennyskoulutusvelvoite on kirjattu lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja Suomen jalkojenhoitaja-ja jalkaterapeuttiliitto ry:n eettisiin ohjeisiin. Valtakunnallisesti täydennyskoulutusta jalkaterapeuteille ...