• HTML5-SOVELLUSKEHITYS - Case: Ilmavirtalaskuri 

      Saareks, Jani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyön tavoitteena on HTML5-sovelluksen toteutus ja suunnittelu Jeven Oy:lle. Sovelluksen on tarkoitus helpottaa ilmavirtojen laskemista ja näin olla apuvälineenä työntekijöille. Sovellus on tulossa yrityksen ...