• Aurinkoenergian hyödyntäminen pientalossa 

      Saarela, Jaakko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, voisiko aurinkoenergiaa hyödyntää omakotitalossa, jossa ennestään on asennettuna maalämpöjärjestelmä. Tavoitteena on selvittää millaiset ratkaisut sopivat taloon ja ovatko ne ...