• Projektihallinnan kehittäminen Heinolan kansalaisopistossa 

      Saarela, Jenny (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
      Projekti on asetettuihin tavoitteisiin tähtäävä toiminnan muoto, jonka toiminta alkaa ja päättyy tietyn ajan sisällä, jolla on omat resurssit ja jonka toimintaa seurataan ja raportoidaan. Usein projektin toiminta jaksotetaan ...