• Terveydensuojelulain mukaisten asunnontarkastusten jälkivalvonta 

      Saarela, Taija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia asunnontarkastusten jälkivalvontaa ja kehittää toimintamalli jälkivalvontaa varten. Osana opinnäytetyötä lähetettiin terveydensuojeluviranomaisille jälkivalvonnan toteuttamista ...