• Luontokokemus päihdekuntoutujan arjen mielekkyyttä tukemassa 

      Saarelainen, Sanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
      Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät luonnossa lisäävät päihdekuntoutujien mielestä arjen mielekkyyttä ja millä keinoin näitä tekijöitä voisi lisätä kuntoutujien arkeen kuntoutumiskeskuksessa. ...