• 87th Store -verkkokaupan kehittäminen 

   Kulovuori, Jani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää millä tavalla 87th Store –verkkokaupan toimintaa ja markkinointiviestintää voitaisiin parantaa. 87th Store on Palokka Records oy:n verkkokauppa, jonka tuotteina on levy-yhtiön ...
  • AFC-Auto Oy:n asiakkuudenhallinta 

   Kinnunen, Ville-Markus (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Asiakkuudenhallinnan merkitys yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa on muuttumassa koko ajan tärke-ämmäksi. Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää AFC-Auto Oy:lle toimiva järjestelmä, jolla se pystyy tulevaisuudessa ...
  • aikuisohjauksen kehittäminen Mikkelissä 

   tuononen, timo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäyte tavoitteena ja kehittämistehtävänä on luoda uusi aikuisohjauksen toimintamalli OpinOven Mikkelin toimipisteeseen. Aikuisten ohjaus eroaa nuorten ohjauksesta mm. siinä, että aikuinen opiskelija tuo opintoihin ...
  • Alihankintayhteistyön kehittäminen : Control Express Finland Oy 

   Saarinen, Juha (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Hankintatoimen merkitys yrityksen tulokseen on huomattu viime vuosina ja siihen panostetaan entistä enemmän myös pk-sektorilla. Tulevaisuudessa hankintatoimi tulee kehittymään voimakkaasti. Onnistuneen hankinnan taustalta ...
  • Aloittavan kenkä- ja vaateliikkeen markkinointiviestintä 

   Keteli, Robert; Komulainen, Olli-Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Uskomme, että Kuopiossa on tarvetta miesten kenkä- ja vaateliikkeelle, joten päätimme tehdä opinnäytetyömme aiheesta. Opinnäytetyön tavoite oli luoda pohja tämän aloittavan yrityksen tuleville markkinointiratkaisuille. ...
  • Aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja rahoitus : Case: Monitoimiliikuntakeskus 

   Liukkonen, Maria (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä toimiva liiketoimintasuunnitelma monitoimiliikuntakeskukselle. Tutkimusongelma oli, onko Mikkeliin kannattavaa perustaa monitoimiliikuntakeskusta. Liiketoimintasuunnitelma on joskus ...
  • AN-Kone Oy:n markkinointiviestinnän kehittäminen 

   Nykänen, Aapo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni aiheena oli tutkia An-Kone Oy:n markkinointiviestintää yrityksen asiakkaiden näkökulmasta ja lisäksi tutkia yrityksen nykyisen markkinointiviestinnän tilaa. An-Kone Oy on Savonlinnassa toimiva traktori- ja ...
  • Anttolanhovin yrityskuva 

   Leinonen, Terhi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni aiheena oli tutkia Anttolanhovin yrityskuvaa ja tunnettuutta. Anttolanhovi on Mikkelissä sijaitseva kuntoutus-, kokous-, juhla-, hotelli- ja ravintolapalveluja tarjoava yritys. Tutkimusongelmana on, millainen ...
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen Savonlinnan Ilmeessä : Matkalla kohti aitoja elämyksiä 

   Hirvonen, Katja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Savonlinnan Ilmeen asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia saamastaan palvelusta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada selville asiakkaiden näkemyksen mukaan Ilmeen toiminnan vahvuudet ...
  • Asiakaskunnan mielipiteitä kartoittava esiselvitys Mikkeli elokuvateattereille 

   Falck, Tuomo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli toteuttaa asiakaskunnan mielipiteitä ja kehitysehdotuksia kartoittava esiselvitys Mikkelin elokuvateattereille. Toimeksianto kohdistui saman yrittäjän omistuksessa oleviin elokuvateattereihin ...
  • Asiakasmaksujen seudullinen selvittäminen 

   Siitari, Maija; Sohlman, Pinja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää Mainio-liikelaitosprojektissa mukana olleiden kuntien so-siaali- ja terveystoimen asiakasmaksutaksat. Mainio-liikelaitosprojektissa oli alun perin mukana Mikkeli, Hirvensalmi, ...
  • Asiakaspalveluprosessi ja palvelun laatu : Yritys X Oy:n asiakaspalvelun tyytyväisyys 

   Autere, Lauri; Liukkonen, Jarkko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Yritys X Oy:n asiakastyytyväisyyden tila. Asiakastyytyväisyyden tilaa ei oltu mitattu yrityksessä aiemmin. Työn tutkimusongelmana oli ”miten parantaa asiakaspalveluprosessia?” ...
  • Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu : Case: tilitoimistoyritys X 

   Kyllönen, Maiju (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Yritys X:n asiakastyytyväisyyttä. Asiakastyytyväisyyttä ei ole aikaisemmin tutkittu yrityksessä. Tarkoituksena oli selvittää, miten tyytyväisiä asiakkaat ovat Yritys X:n palvelun laatuun. ...
  • Asiakastyytyväisyys ja sitoutuneisuus Savonlinnan Lady Linessa 

   Sallinen, Emmi; Poutanen, Marianna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta Savonlinnan Lady Lineen. Aihe syntyi, kun yrittäjät halusivat tehdä asiakastutkimuksen selvittääkseen asiakkaidensa tyytyväisyyttä ...
  • Asiakastyytyväisyys Kanava-projektissa 

   Sairanen, Lea (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on KANAVA- työvoimaa avoimille työmarkkinoille (myöh. Kanava) projekti. Kanava on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama projekti, jonka tavoitteena on ohjata työttömiä tai työttömyysuhan ...
  • ASIAKASTYYTYVÄISYYS SAVO-KARJALAN LÄHIVAKUUTUSYHDISTYKSESSÄ 

   Kokko, Anita; Hirvonen, Eeva-Liisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli selvittää Savo-Karjalan Lähivakuutusyhdistyksen asiakastyytyväisyyttä yhdistyksen toimintaan ja sen tarjoamiin palveluihin. Työn tavoitteena oli saada selville asiakastyytyväisyyden taso sekä ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Mikkelin Asumisoikeus Oy:lle 

   Manninen, Tommi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Mikkelin Asumisoikeus Oy:n asiakkaiden tyytyväisyys asumiseen ja siihen liittyviin asioihin. Tästä lähtökohdasta muodostui tutkimusongelma: Miten tyytyväisiä tai tyytymättömiä asiakkaat ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus - DNA Kauppa Lappeenranta 

   Pitkänen, Jesse (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli DNA Kauppa Lappeenrannan asiakastyytyväisyyden tutkiminen. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, kuinka tyytyväisiä asiakkaat olivat olleet DNA Kauppa Lappeenrannan ja asiakkaan ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Gigantti Mikkelille 

   Tenhunen, Niki (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on asiakastyytyväisyys Mikkelin Gigantissa. Gigantti on Suomen johtava kodinelektroniikkaketju, joka tarjoaa maan kattavasti palveluitaan sekä yksityisille että yrityksille. Aiheen työlleni ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Parturi-kampaamo Henni’sille 

   Pulkkinen, Juuli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on asiakastyytyväisyys, jota tutkittiin asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla. Opinnäytetyö toteutettiin mikkeliläiseen Parturi-kampaamo Henni’siin. Yritys toimii kampaamo- ja kauneudenhoitoalalla ...