• Fatigue of the Orthotropic Layer in Glass Fiber Reinforced Composites 

   Ojamo, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Abstract This thesis focused on the characterization of glass fiber reinforced composite materials and the determi-nation of their mechanical properties. The manufacture of glass fiber reinforced laminate materials was ...
  • Hissirakenteen suunnittelu koulutuskäyttöön 

   Karppinen, Antti; Vilachán, José Antonio Isorna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn päämääränä oli suunnitella ja toteuttaa Mikkelin ammattikorkeakoululle hissi koulutus käyttöön. Tehtävänä oli suunnitella hissirakenteen runko eli toteuttaa mekaaninen suunnittelu ja toteuttaa se. Projektin alussa ...
  • Höyrynkehittimen modernisointi 

   Töllikkö, Rami (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö on tehty ristiinalaiselle Steamrator Oy:lle. Steamrator Oy suunnittelee, valmistaa ja kokoaa höyry ja lämmitysjärjestelmiä sekä betonivalumuotteja. Pääosa tuotteista on vakioituja, mutta osa tehdään ...
  • Kenttäkovuusmittauksen kalibrointipalasarja 

   Lehtinen, Tiia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa teräksestä valmistettu kalibrointipalasarja kenttäkovuusmittauksille. Inspecta Oy on opinnäytetyön tilaaja, ja se aikoo hyödyntää tutkimustuloksia ja koe-kappaleita jatkossa ...
  • Komponenttikirjaston luominen Inventorilla 

   Parvinen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä työ on tehty Imatralla sijaitsevalle Insinööritoimisto Metsolle, joka on osa Comatec -konsernia. Insi-nööritoimisto Metso tarjoaa erilaisia suunnittelu- ja kunnossapitopalveluita teollisuuden yrityksille. Työn ...
  • Kämmentietokoneen kuorirakenteen prototyypin mekaniikkasuunnittelu 

   Kousa, Jussi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni kertoo kämmentietokoneen kuorirakenteen mekaniikkasuunnitteluprosessista. Opinnäytetyön aiheen sain Mikkelin ammattikorkeakoulun tuotekehitysstudio hankkeen kautta. Työn toimeksiantajana toimi savonlinnalainen ...
  • Lämpökäsitellyn kuusen taivutuslujuuden vertailu kahdella eri menetelmällä 

   Virkkunen, Tuulia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tehtävän toimeksiantaja oli Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy /YTI – palvelut. Tutkimus liittyi myös Petteri Torniaisen tutkimuksiin SLU: ssa (Svenska Lantsbruk Universitet ja LTU:ssa (Luleå Tekniska Universitet). Tehtävänä ...
  • Lämpötilan vaikutus puun mekaanisessa pituudenmittauksessa 

   Pulkkinen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka suuri vaikutus ulkoilman lämpötilalla on puun rungon mekaanisessa pituudenmittauksessa hakkuutyömaalla. Hakkuukonetyössä on havaittu ongelmalliseksi mittalaitteen riippuvuus ...
  • Osapaletin suunnittelu Extrude Hone TEM-P350 -jäysteenpoistouuniin 

   Mäkelä, Tuomo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella hartolalaiselle Konepaja Seppo Suomi Oy:lle Extrude Hone TEM-P350 -jäysteenpoistouuniin helposti muunneltavissa oleva osapaletti. Tavoit-teeseen pääsyä helpottaa jo valmiista ...
  • Painokoneen jäähdytystelaston voimansiirron suunnittelu 

   Kasurinen, Mika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutustua mikkeliläisen painotalon St Michel Print Oy:n painokoneen jäähdytystelaston voimansiirtoon ja suunnitella se uudestaan käyttäen hammashihnoja. Alkuperäinen voimansiirto on toteutettu ...
  • Pienyrityksen tuotantotoiminnan tehostaminen 

   Kilpeläinen, Tomi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä pohditaan, kuinka metallialan yrityksen Fineuropol KY:n tuotantotoimintaa voidaan kehittää ja laajentaa. Yrityksen toiminnan osalta keskitytään lämpökeskusten runkojen ja putkistojen valmistukseen sekä ...
  • Pinnoitteen valinta saostumisen estämiseksi 

   Tamminen, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää pinnoitemateriaali ja pinnoitusmenetelmä, jolla pysyttäi-siin estämään orgaanisen saostuman muodostuminen materiaalin pinnalle. Saostumaongelma esiintyy sellunpesuprosessissa, ...
  • Pintakäsittelyn vaikutus alumiinin ja hartsin liitoksessa 

   Sipilä, Lauri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tutkittiin eri pintakäsittelyjen vaikutusta alumiinin ja hartsin väliseen liitokseen. Tutkitut pintakäsittelyt olivat anodisointi, eri asteiset hionnat, sekä alumiinin käsittely kiinnitysaineella. Työssä ...
  • Ristiinan kunnan jätevedenpumppaamoiden kuntokartoitus 

   Koski, Jani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana on Mikkelin vesilaitos. Mikkelin vesilaitos ja Ristiinan kunta ovat neuvotelleet Ristiinan vesihuoltopalveluiden uudelleenjärjestelyistä. Ristiinan kunta tulee hankkimaan tarvitsemansa ...
  • Savonlinnan aikuisopiston poltto- ja plasmaleikkauslaitteiston kehittäminen 

   Korkiakoski, Esa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Savonlinnan aikuisopiston tiloissa toimii opetus- ja pk-yritysten palvelutoimintaa harrastava polttoleikkausja hienosädeplasmayksikkö. Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella koneen toimintaa parantavia muutoksia, jotka ...
  • Sylinterinpesuyksikön kehittäminen ja tuotantotoiminnan tehostaminen 

   Kranni, Antti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän insinöörityön aiheena oli tehdä suunnitelma Helprint Oy:n sylinterinpesutoiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen. Kehittämissuunnitelma tehtiin, jotta nykyinen tolueenikäyttöinen pesukone voidaan korvata ympäristö- ...
  • Telahionnan kehittäminen 

   Rauhala, Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin UPM-Kymmene Oyj:n Jokilaakson tehtaille kevään 2010 aikana. Työn tarkoituksena oli kehittää tehtaiden telahiontaa UPM-Kymmene Oyj:n Kaipolan telahiomossa ja tutkia uusinta on-site hiontatekniikkaa. ...
  • Varaosahuollon kehittäminen 

   Kontinen, Antti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö perehtyy UPM Oy:n Jokilaakson paperitehtaiden varaosahuoltoon ja sen kehittämi-seen. Lähtötilanteen ja aihe-alueen laajuudesta johtuen työssä on useampia osa-alueita, joita on tutkittu. Työhön on tehty ...
  • Väliviilun vaikutus ohutviiluvanerin laatuun 

   Turunen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö tutkii ohutviiluvaneria ja kuinka väliviilun laatu vaikuttaa valmiin ohutviiluvanerin laatuun. Työssä selvitetään voisiko Vilkon Oy hyödyntää huonolaatuista väliviilua paremmin, kuin mitä tähän asti on ...