• Aineen kovuuden mittaus 

   Lappalainen, Riiko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kahta vaihtoehtoista tapaa mitata aineen kovuutta sekä arvioida nykyisen mittausmenetelmän mittaajakohtaista vaihtelua. Työn toimeksiantajana toimi Mölnlycke Health Care Oy. Aineen ...
  • Anodinostimen tuotekehitys 

   Pöyhönen, Ville-Veikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehdään Outotec oyj:n Anode casting -tuotelinjan kanssa yhteistyössä. Anode casting -tuotelinja valmistaa kuparianodivalimoiden kalustoa. Työn tarkoituksena oli mitoittaa pidennetty versio nostovarresta, luoda ...
  • Betonikomposiittilaatan testaus 

   Tanninen, Petri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee betonikomposiittipihalaattaan liittyvää standardisointia sekä laatan rakenteellisia ominaisuuksia. Työn aiheen sain Mikkelin ammattikorkeakoulun kautta. Työn toimeksiantajana toimii Hirel Oy, joka ...
  • Binzhoun tehtaan laadunvarmennuksen käynnistäminen 

   Kosonen, Ulla (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tilasi mikkeliläinen lasikuitulujitteita valmistava tehdas Ahlstrom Glassfibre Oy, joka on osa Ahlstrom Oyj-konsernia. Ahlstrom Oyj perusti vuonna 2011 uuden lasikuitulujitteita valmistavan tehtaan koilliseen ...
  • The effect of moisture in certain wastes and their recovery, processing and recycling 

   Silvennoinen, Hanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   The scope of this thesis is to find out the physical factors effecting heterogeneous recycling materials dur-ing drying process. Also the aim is to find out some aesthetical changes during drying. The study divides into ...
  • The effect of uv radiation on the mechanical and visual properties of polyamide 66 

   Huttunen, Niko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose for this thesis was to examine how ultraviolet radiation affects to mechanical and visual properties of plastic piece that is used in solar collector and gather firsthand knowledge of how stabilizer affects to ...
  • FEFCO-9 liimaustestaus 

   Seppälä, Heikki (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Savon Sellu OY:n toimeksiannosta FEFCO-9 standardiin perustuvaa testimenetelmää. The European Federation of Corragated Board Manufacturers (FEFCO) on Euroopassa sijaitsevä järjestö, jonka tehtävänä ...
  • FPC-käsikirjan laadinta 

   Innanen, Joonas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia FPC (factory product control) -käsikirja ja sen liitteeksi menetelmäohjeet, jotka yhdessä muodostavat tehtaan sisäisen laadunhallinnan järjestelmän. Työn toimeksiantajana oli Zetanova ...
  • Kerrostalon peruskorjauksen sähkösuunnittelu ja ohjeistus tilakohtaisesti 

   Haavisto, Marjo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa kerrostalojen saneerauksen sähkösuunnittelu, sekä antaa ohjeistus Hannunniitun asuintalojen A ja B peruskorjauksesta. Talojen saneerauksen tilaaja on Turun ja ...
  • Laatujohtaminen valmistavassa teollisuudessa : Toimintajärjestelmän uudistaminen 

   Tähkänen, Jenni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Savonlinnassa toimiva lujitemuovituotteisiin erikoistunut valmistusyritys Oy Esmarin Composites Ltd. Yrityksellä on ollut SFS-EN ISO 9001:2008 -mukainen sertifiointi vuodesta 2012. Yrityksen ...
  • Lasertyöstö Kaakkois-Suomessa : Markkinointitutkimus 

   Tiihonen, Vesa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä tutkitaan lasertyöstön hyödyntämisen astetta Kaakkois-Suomessa. Käyttöä kartoitettiin Savosolar Oy:n toimeksiannosta. Tietoja oli tarkoitus käyttää yrityksen hankintapäätöksen tukena. Lisäksi perehdytään ...
  • Massatavarakuljettimien CE-merkintä 

   Lampinen, Simo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli massatavarakuljettimia valmistava tilaus- ja alihankintakonepaja MJ-Compitec Oy Haukivuorelta. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia koneiden riskien arviointien tueksi Excel–työkalu ...
  • Metsäkoneen suunnittelu ja rakentaminen 

   Häkkinen, Jarno (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa taimikon hoitoon ja nuoren metsän ensiharvennukseen soveltuva metsäkone. Konetta suunniteltaessa haluttiin ottaa huomioon koneen koko, tehokkuus, maastokelpoisuus, ...
  • Muovikomposiittien lujitekankaiden muotoutuvuuden tutkimus 

   Pekkarinen, Ari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn tarkoituksena oli tehdä selvitys muovikomposiittien muotoutuvuuden tutkimisesta Mikkelin ammattikorkeakoululle. Tavoitteena oli tutkia muotoutuvuutta yleisesti ja esitellä sekä ottaa käyttöön muotoutuvuuden tutkimiseen ...
  • Ortotrooppisen lasikuitulaminaatin off-axis -väsyminen 

   Tiusanen, Jyri; Haverinen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Ahlstrom Glassfibre Oy:n Mikkelin yksikkö. Opinnäytetyö käsitteli lasikuitulujitettuja komposiitteja. Työssä tutkittiin off-axis- kulman vaikutusta staattisiin ominaisuuksiin ja ...
  • Oven elementtien optimointi 

   Rautiainen, Timo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työ on tehty River Plast Oy:n Puumalassa sijaitsevalle toimipisteelle. Yritys valmistaa kuorma-autojen perävaunujen ovia lujitemuovista alihankintana muille yrityksille. Tuotannossa on havaittu pieniä ongel-mia ovien ...
  • Sisäänkäyntiovien ja julkisivujen CE-merkintä 

   Halonen, Timo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Alfacom Oy:n kanssa. Opinnäytetyö käsittelee Alfacom Oy:n valmistamia ovia, ikkunoita ja julkisivuja, joiden täytyy olla CE-merkittyjä viimeistään 1.7.2013 mennessä. CE-merkinnän ...
  • STANDARDIPOHJAINEN TERÄSTUOTEKIRJASTO 

   Luukkonen, Atte (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön käsittelee Outotec Oyj:n tarpeeseen tehtyä harmonisoitua standardeihin pohjautuvaa terästuoteluetteloa, jonka avulla pystytään kontrolloimaan suunnittelijoiden käyttämiä raakamateriaaleja kokojen, standardien ...
  • Säiliökemikaalien purkupaikkojen turvallisuus Stora Enson Imatran tehtailla 

   Luukkonen, Nina Elisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli Stora Enson Imatran tehtaiden tarve kartoittaa purkupaikkojen turvallisuuden nykytilaa. Työn selkeyden vuoksi opinnäytetyö rajattiin koskemaan pelkästään Kaukopään ja Tainionkosken ...