KoulutusalaAjoneuvo- ja kuljetustekniikka

  • Ajoneuvojen merkitys liikenneonnettomuuksissa 

   Dozzo, Joni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työssä lähtökohtana oli selvittää, mitkä eri tekijät vaikuttavat liikenneonnettomuuksissa ja valittiin tutkittavaksi tekijöitä joissa olisi parantamisen varaa liikenneturvallisuuden osalta. Tutkimukseen valittiin 20 myydyintä ...
  • Ajoneuvojen tiedonsiirtoväylät 

   Korhonen, Teppo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Nykyaikaisten ajoneuvojen elektronisten järjestelmien lisääntymisen ja monipuolistumisen takia myös järjestelmien välinen tiedonsiirto on lisääntynyt ja monipuolistunut. Tiedonsiirtoa varten on kehitetty erilaisia ...
  • Ajoneuvon museointi 

   Mitikka, Olli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ajoneuvon erilaisia museointitapoja ja harrastusta museoajoneuvojen ympärillä. Museointitapojen tutkiminen keskittyi Suomessa olemassa oleviin menetelmiin, eli entisöintiin ja ...
  • Ajoneuvon vetotavan muutos 

   Oittinen, Jari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tarkoituksena oli tehdä etuvetoiseen Ford Escort vuosimallia 1983- henkilöautoon vetotavan muutos ja rakentaa se omaan jääratakäyttöön jokamiesluokan tyyliin. Työn eri vaiheet pyrittiin kaikki tekemään itse, ja ...
  • Ajoneuvoseurantajärjestelmien ominaisuuksien selvittäminen : Soveltuvin järjestelmä Mikkelin ammattikorkeakoulun ajoneuvoihin 

   Ukkola, Tuomas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä ominaisuuksia ajoneuvoseurantajärjestelmät sisältävät, sekä vertailla, mikä valituista järjestelmistä soveltuisi Mikkelin ammattikorkeakoulun käyttöön. Työn tekemisen ...
  • Ajovalopolttimoiden ja -umpioiden vertailua 

   Rosi, Antti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä työssä oli tarkoitus vertailla Bmw E36 korimallin alkuperäistä halogeeniumpiota ja Hellan samaan autoon valmistamaa laillista xenonumpiota. Tarkoitus oli mitata valomittarilla eri umpioiden ja poltti-moiden ...
  • Alustatekniikan ja turvallisuuden kehitys 50-vuodena aikana : Mercedes Benz 

   Siljander, Timo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, mihin suuntaan henkilöautojen alustatekniikka on edennyt vii-meisen viidenkymmenen vuoden aikana. Tavoitteena oli selvittää syy, minkä vuoksi autoa on kehitetty juuri tähän suuntaan. ...
  • Ammatillisen ajoneuvoasentaja- koulutuksen nykyaikaistaminen : Etelä-Savon koulutus Oy (ESEDU) Pieksämäen yksikkö 

   Laitinen, Mika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena on suunnitella Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedun) Pieksämäen toimipis-teeseen ajoneuvoasentajien opetustilat sekä -menetelmät nykyaikaisiksi. Harjoittelu aikanani huomasin selkeitä ongelmia ...
  • Anturivikojen vaikutus pakokaasupäästöihin : VW Golf FSI 1.6 

   Kotisalo, Ilkka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän työn tarkoituksena oli tutkia nykyaikaisen moottorin päästöjä vikatilanteissa. Kohteena oli aikaisemman insinöörityön kohteena ollut Golf FSI-moottori. Moottori oli alun perin rakennettu käytettäväksi moottoridynamometrissä. ...
  • ATP-kausitarkastuspiste : Yrityksen perustamisprosessi 

   Kukkonen, Anssi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkin ATP-kausitarkastusaseman perustamista ja sen vaatimuksia sekä vertailin jo toiminnassa olevien kausitarkastusasemien toimintaa. Tutustuin kahteen kausitarkastuksia tekevään yritykseen ja ...
  • Audi- huoltoprosessin läpivienti sekä uuden huoltopisteen käytännön toiminnan kehittäminen 

   Laukkanen, Joona (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää huoltoprosessin eteneminen sekä kehittää uuden huollon vastaanottopisteen käytännön toimintaa Autotalo Laakkosella Kuopiossa. Työni käsittää kokonaisuudessaan huoltoprosessin ...
  • Autojen äänentoistojärjestelmien kustannustehokas parantaminen 

   Räisänen, Arttu; Savola, Risto (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tavoitteena oli tutkia autojen äänentoistojärjestelmiä. Perusta työlle lähti tyytymättömyydestä uusien autojen äänentoistojärjestelmiin. Tavoitteenamme oli löytää tapoja, joilla äänentoistojärjestelmiä voidaan parantaa ...
  • Auton ilmastointilaitesimulaattori : laitteen kehittäminen ilmastointihuoltokurssien opetusvälineeksi 

   Havukainen, Pauli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää vuonna 2004 Mikkelin autolaboratorion opetusvälineeksi rakennettua auton ilmastointilaitesimulaattoria niin, että sitä voidaan hyödyntää ilmastointihuoltokoulutuksissa. Ilmastoint ...
  • Auton moottoritehon määritys kiihtyvyysmittauksen avulla 

   Kaukanen, Antti; Nevalainen, Lauri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tarkoituksena oli tutkia kiihtyvyysmittarin käytön järkevyyttä ajoneuvojen moottoritehon mittaukseen. Mittaustapa voisi tarjota järkevän ja edullisen vaihtoehdon perinteiselle jarrudynamometrille. Autojen kiihtyvyydet ...
  • Auton rakennemuutoksien vaikutukset 

   Kukkonen, Tuomo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn tavoitteena oli tutkia yleisiä autoharrastajien autoihinsa tekemiä muutoksia, niiden vaikutuksia ja mahdollisia hyötyjä. Tutkimus suoritettiin tekemällä muutoksia kohdeautoon. Näin tavoitteena oli saada konkreettisia ...
  • Auton sisälle kuuluvan rengasmelun vaimentaminen 

   Pirinen, Juha (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli auton sisälle kuuluva rengasmelu. Työhön sisältyi rengasmelun tutkiminen ja nastarenkaiden häiritsevän nastan äänentaajuuden etsiminen. Tarkoituksena oli myös rengasmelun vai-mentaminen muutamalla ...
  • Auton turvavarusteiden vaikutus liikennekäyttäytymiseen 

   Nyström, Tony (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia suomalaisten ajotaitoja talviolosuhteissa. Halusin tutkia, miten satunnaisesti valitut koehenkilöt onnistuvat auton pysäyttämisessä ennen tielle tulevaa estettä. Suunnittelin ...
  • Autopaja : Esedu:n autopuolen työpaja 

   Lilja, Ali (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Esedun autopuolelle työpaja. Työtilat suunniteltiin sellaisia opiskelijoita varten joiden opiskelu olisi keskeytymässä syystä tai toisesta. Työpajalla olisi tarkoi-tus tehdä ...
  • Autopale Oyn peltikorjaamon parannus 

   Hänninen, Petri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä työ on tehty Nissanin jälleenmyyjän Autopale Oy:n peltikorjaamon kustannustehokkuuden parantamisesta. Työssä käydään läpi mitä maahantuoja on vaatinut parantamaan ja mitä parannuksia olemme itse tehneet. Käydään läpi ...
  • Autotekniikan haasteet pelastusalalla : Henkilö- ja pakettiautojen tekniikka 

   Iljinen, Marko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kerätä kaikki tieto erilaisista komponenteista henkilö- ja pakettiautoista, jotka mahdollisesti vaarantavat pelastajien työturvallisuutta, ja tehdä teorian pohjalta pelastajien kou-lutukseen ...