KoulutusalaEnergia- ja ympäristötekniikka

  • 7-nimisen joen taajamavaluma-alueet ja niiden aiheuttama kuormitus 

   Lampinen, Kaisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Hulevesillä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä, jotka keräävät mukaansa ravinteita ja muita epäpuhtauksia maan pinnalta, rakennusten katoilta ja muilta vastaavilta pinnoilta. Viime vuosina lisääntyneiden rankkasateiden ...
  • Adsorption Modelling 

   Musin, Eduard (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   In this study, adsorption was explored to remove toxic metals from wastewaters. The main focus of the research work lies on adsorption process, which is described theoretically and studied experimentally. Theoretical part ...
  • Alkutuotannon valvonta Kotkassa : elintarvikelain mukainen riskinarviointi ja valvontasuunnitelma 

   Lumme, Merja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Elintarvikelain 23/2006 tarkoituksena on 1 §:n mukaisesti varmistaa, että elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista, riittävää eikä johda harhaan, varmistaa elintarvikkeiden jäljitettävyys, turvata korkealaatuinen ...
  • Alkutuotannon valvonta puutarhaviljemillä : Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon terveysvalvonnan alueella 

   Merinen, Mika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja tehostaa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuoltoalueen alkutuotantovalvontaa. Työ kohdistui selvittämään alueen puutarhatuotantoa ja niiden vihannes- ja ...
  • Anjanpuiston pientaloalueen meluselvitys 

   Tynkkynen, Janne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Anjanpuiston pientaloalueelle kohdistuvaa tieliikennemelun tasoa. Tutkimuskohde sijaitsee Imatran kaupungilla Saareksiinmäen alueella noin 450 metrin etäisyydellä valtatie 6:sta. Meluselvityksessä ...
  • Application of ground energy in ventilation 

   Plaksa, Alexei (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   One of the main goals of this research work was to evaluate the effectiveness of a system based on the direct utilization of ground energy. The effectiveness is estimated and compared to more traditional systems. The ...
  • Arseeni ja fluoridi Keurusselän porakaivoissa 

   Maijanen, Harri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä työssä lähdettiin selvittämään Keuruun, Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain alueilla olevien porakaivojen vedenlaatua arseenin ja fluoridin osalta. Taajamien ulkopuolella olevat kotitaloudet käyttävät talousvetenään ...
  • Asetuksen 401/2001 Mukaisten valvontakohteiden kaivoveden laatu Vantaalla & näytteenottosuunnitelma 

   Hannula, Iiro-Juhani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kaivoveden laadun valvontaan sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 401/2001. Terveydensuojeluviranomaisen säännöllisiä valvontakohteita ovat ne, joissa vettä jaetaan tai käytetään elintarvikkeiden valmistukseen. ...
  • Aspects of choosing fuel and boiler for a heating system in a one-family house 

   Khalilova, Anastasiia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Heating is one of the most important and expensive elements of engineering systems of a house. House heating cost calculation begins with the calculation of the most expensive component of the heating system – a heating ...
  • BIOENERGIAN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA METSÄHAKKEEN OSALTA 

   Räisänen, Tapani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia metsähakkeen käyttöä rajoittavia tekijöitä Etelä-Savon maakunnassa. Työ liittyy Itä-Suomen jätesuunnitelmaan vuodelle 2016, jossa bioenergian käytön edistäminen on yksi kehittämisalueista. ...
  • Biofuel quality control by portable XRF-analyser 

   Golubev, Vitaly (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The objective of this thesis project was to find out feasibility of using a handheld XRF-analyser in solid biofuel quality control, particularly for recovered wood. Global biomass supply is estimated to grow rapidly, ...
  • Biogas Plant in MUAS 

   Varapnickaite, Ernesta (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The first and the most important aim is to find out if it is profitable to build a biogas plant in MUAS. Biogas plant has already proved that it is efficient way to use waste and make additional energy for heating and ...
  • Biogas Plant in MUAS 

   Varapnickaite, Ernesta (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Every year we produce about 3% more waste than the year before. This might not sound much but if we carry on at this rate, it means that we will double the amount of waste we produce every 25 years. Nowadays, when the whole ...
  • Biokaasulaitoksen merkitys luomutilojen näkökulmasta 

   Kuukka, Pauliina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä selvitettiin biokaasulaitoksen merkitystä luomutilojen näkökulmasta. Työn teoriaosuudessa tarkastellaan kirjallisuuden pohjalta luonnonmukaisen viljelyn periaatteita sekä biokaasutuotantoa ilmiönä Suomessa. ...
  • Choosing a heating system according to the price and CO2 emissions 

   Kurasova, Jelena (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   The aim of this work was to find a most suitable heating system according to the price and CO2 emis-sions for one family house in the Leningrad area. In this work the most widely used systems of heating are shown but also ...
  • CLEANROOMS IN PHARMACEUTICAL PRODUCTION 

   Kitain, Mikhail (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   The subject of this thesis was studying how cleanrooms are designed, controlled and maintained. During process of studying cleanroom technology I firstly met different requirements and regulations for a certain industry. ...
  • COMPARATIVE ANALYSIS OF EUROPEAN AND RUSSIAN STANDARDS FOR VENTILATION OF OPERATING ROOMS IN HOSPITALS 

   Kovalenko, Maxim (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Hospital is a building in which a lot of attention should be paid to the indoor climate. The most important part of the indoor climate is air. It must be properly cleaned and prepared for the good condition of the building. ...
  • COMPARATIVE ANALYSIS of HEATING SYSTEMS of SHOPPING СENTER 

   Pagaev, Batraz (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   In this thesis is exаminеd a shopping center located in St. Petersburg. The main purpose of this thesis is to compare heating systems and deсidе which one is more suitable for a shopping center. The work consists of ...
  • Comparison of indoor air and outdoor air contaminant concentrations 

   Pykhova, Ekaterina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Since most people spend their time indoors, there has been increased interest in air pollution concen-trations. Number of very small liquid and solid particles suspended in the air is depending on different factors. But ...
  • Comparison of international and Russian norms and guidelines for the indoor climate and air conditioning of swimming halls 

   Plotnikova, Daria (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Swimming pool is a place where people go in for sports or spend time with their family, so indoor climate should be as comfortable as possible for visitors. Russian and international standards and guidelines offer a variety ...