KoulutusalaKonetekniikka

  • Autoklaavin jäähdytysjärjestelmän kehittäminen 

   Kangasmäki, Andrei (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän työ tehtiin mikkeliläiselle yritykselle Platom Oy, joka on ydinvoimatekniikkaan keskittynyt asiantuntijayritys. Yritys suunnittelee ja valmistaa uraaniheksafluoridin käsittelylaitteistoa ja jäähdytysjärjestelmiä, tarjoaa ...
  • Esiselvitys Maakunnankone Ky:n polttoleikkaustuotannon uudistamisesta 

   Paavilainen, Jarmo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän työn toimeksiantaja on Mikkelissä toimiva Maakunnankone KY, joka valmistaa maasiirtokoneiden työvälineitä. Työni tavoitteena oli selvittää polttoleikkaustuotannon ongelmat ja ratkaisut niihin. Nykyinen ...
  • Kelauskoneen muottirakenteen suunnittelu 

   Viljanen, Joonas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli kuitukelauskoneen muottirakenteen suunnittelu Maricon Oy:lle. Työn tavoit-teena oli saada toimivasta muottirakenteesta 3D-malli sekä lujuuslaskennan tulokset. Mallintamiseen käytettiin Maricon ...
  • Kovil Oy:n asennusohjeiden uudistamisprojekti 

   Luukkanen, Jussi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö perehtyy Kovil Oy:n vetokoukkujen asennusohjeiden uusimiseen. Lähtökohtana oli uusia nykyisten, yksinkertaisten asennusohjeiden rakenne ja valmistustapa vastaamaan kansainvälistymisen vaatimuksia ja ...
  • Laskentapohja ydinvoimalaitosympäristöön tarkoitetun läppäventtiilin lujuudelliseen tarkasteluun 

   Suokas, Olli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän insinöörityön aiheena oli insinööritoimisto Descal Engineering Oy:n käyttöön tulevan laskenta-pohjan tekeminen. Laskentapohja tehtiin ydinvoimalaitosympäristöön tulevan läppäventtiilin lujuudellisen tarkastelun ...
  • Maskun Kalustetalo Oy:n Mikkelin myymälän varastotoimintojen kehittäminen 

   Särkkä, Tommi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee huonekaluliike Maskun Kalustetalo Oy:n Mikkelin myymälän varastoto-toimintojen kehittämistä. Tavoitteena oli kehittää uusi toimintamalli myymälän varastoon. Ongelmana oli, ettei varastossa ollut ...
  • Puhaltimen akseli- ja moottorilaakereiden värähtelymittaus 

   Sipinen, Hermanni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä insinöörityössä oli tarkoituksena tutkia värähtelymittausta ja soveltaa sitä karkaisu-uunin puhaltimen ja moottorin ennakkohuoltoon. Karkaisu-uunin puhaltimet ovat tuotannon kannalta kriittisiä, eli jos ne joudutaan ...
  • Tulevaisuuden sauna 

   Harvia, Arto (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kehittää saunaa kokonaisuutena modernimpaan ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaan suuntaan. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää saunasta tulevaisuuden vaatimuksien mukainen ja etenkin ...
  • Uuden yrityksen liiketoimintasuunnitelma 

   Meriläinen, Miika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli liiketoimintasuunnitelma uudelle perustettavalle yritykselle, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yrityksille lämpökamerakuvaus- ja otsonointipalveluja. Tavoitteena oli laatia liiketoimintasuunnitelma, ...
  • Varaston optimointi 

   Palsa, Erkki (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö koskee Savonlinna Works Oy:n varaston optimointia. Tarkoituksenani oli saada vähennettyä varastoon sitoutunutta pääomaa, lisätä varaston kiertonopeutta, tehdä ABC-analyysi varastoista, vähentää varastoon ...
  • Varokepohja-automaatiolinjan modernisointi 

   Nurminen, Sami (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö käsitteli Mikemet oy:n varokepohja 218 automaatiolinjan modernisointia. Tarkoituksena oli kehittää kierteitys- ja taivutussolua ja huoltaa se perusteellisesti. Lisäksi tavoitteena oli dokumentoida ja saada ...