KoulutusalaLiiketalous, hallinto ja markkinointi

  • 87th Store -verkkokaupan kehittäminen 

   Kulovuori, Jani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää millä tavalla 87th Store –verkkokaupan toimintaa ja markkinointiviestintää voitaisiin parantaa. 87th Store on Palokka Records oy:n verkkokauppa, jonka tuotteina on levy-yhtiön ...
  • Adaptation and implementation of HRM strategies and processes of another culture to a Russian company 

   Bagriantceva, Nataliia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Experience of adaptation and implementation of foreign management models in the functioning of the national companies exists in many countries. The interest of Russian managers in foreign management methods is quite high. ...
  • AFC-Auto Oy:n asiakkuudenhallinta 

   Kinnunen, Ville-Markus (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Asiakkuudenhallinnan merkitys yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa on muuttumassa koko ajan tärke-ämmäksi. Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää AFC-Auto Oy:lle toimiva järjestelmä, jolla se pystyy tulevaisuudessa ...
  • aikuisohjauksen kehittäminen Mikkelissä 

   tuononen, timo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäyte tavoitteena ja kehittämistehtävänä on luoda uusi aikuisohjauksen toimintamalli OpinOven Mikkelin toimipisteeseen. Aikuisten ohjaus eroaa nuorten ohjauksesta mm. siinä, että aikuinen opiskelija tuo opintoihin ...
  • Alihankintayhteistyön kehittäminen : Control Express Finland Oy 

   Saarinen, Juha (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Hankintatoimen merkitys yrityksen tulokseen on huomattu viime vuosina ja siihen panostetaan entistä enemmän myös pk-sektorilla. Tulevaisuudessa hankintatoimi tulee kehittymään voimakkaasti. Onnistuneen hankinnan taustalta ...
  • Aloittavan kenkä- ja vaateliikkeen markkinointiviestintä 

   Keteli, Robert; Komulainen, Olli-Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Uskomme, että Kuopiossa on tarvetta miesten kenkä- ja vaateliikkeelle, joten päätimme tehdä opinnäytetyömme aiheesta. Opinnäytetyön tavoite oli luoda pohja tämän aloittavan yrityksen tuleville markkinointiratkaisuille. ...
  • Aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja rahoitus : Case: Monitoimiliikuntakeskus 

   Liukkonen, Maria (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä toimiva liiketoimintasuunnitelma monitoimiliikuntakeskukselle. Tutkimusongelma oli, onko Mikkeliin kannattavaa perustaa monitoimiliikuntakeskusta. Liiketoimintasuunnitelma on joskus ...
  • AN-Kone Oy:n markkinointiviestinnän kehittäminen 

   Nykänen, Aapo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni aiheena oli tutkia An-Kone Oy:n markkinointiviestintää yrityksen asiakkaiden näkökulmasta ja lisäksi tutkia yrityksen nykyisen markkinointiviestinnän tilaa. An-Kone Oy on Savonlinnassa toimiva traktori- ja ...
  • Analysis of the implementation of the Supplier Code of Conduct. Case: Company X, Russia 

   Talailo, Kristina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The practice of the corporate social responsibility is evolving, and its expansion has reached the supply chain partners including suppliers. The trend of outsourcing business activities and the globalization of the economy ...
  • Anttolanhovin yrityskuva 

   Leinonen, Terhi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni aiheena oli tutkia Anttolanhovin yrityskuvaa ja tunnettuutta. Anttolanhovi on Mikkelissä sijaitseva kuntoutus-, kokous-, juhla-, hotelli- ja ravintolapalveluja tarjoava yritys. Tutkimusongelmana on, millainen ...
  • The application of Internet marketing communication channels in increasing brand awareness : Lipton case 

   Kisurina, Anastasiya (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   The main objective of the research was to analyse the most effective and prospective e-marketing communication channels that would be of great importance in planning brand promotion campaigns in 2013 and several years ...
  • Asiakasarvon yhteiskehittely senioritalossa : Valkealan Iltatähti ry 

   Saarela, Elina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Ikääntyneiden määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Yhteiskunnalla ei tulevaisuudessa ole voimavaroja huolehtia jokaisesta ikääntyneestä nykyiseen malliin ja jo nyt painotetaan kodinomaisen ...
  • Asiakaskannattavuusseurannan kehittäminen - Yritys X 

   Puhakka, Minna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli asiakaskannattavuusseurannan kehittäminen Yrityksessä X. Opinnäytetyön tavoitteina oli selvittää asiakaskannattavuusseurannan nykytila ja tulevaisuuden tarpeet toimeksiantajayrityksessä, selvittää ...
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen Savonlinnan Ilmeessä : Matkalla kohti aitoja elämyksiä 

   Hirvonen, Katja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Savonlinnan Ilmeen asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia saamastaan palvelusta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada selville asiakkaiden näkemyksen mukaan Ilmeen toiminnan vahvuudet ...
  • Asiakaskunnan mielipiteitä kartoittava esiselvitys Mikkeli elokuvateattereille 

   Falck, Tuomo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli toteuttaa asiakaskunnan mielipiteitä ja kehitysehdotuksia kartoittava esiselvitys Mikkelin elokuvateattereille. Toimeksianto kohdistui saman yrittäjän omistuksessa oleviin elokuvateattereihin ...
  • Asiakasmaksujen seudullinen selvittäminen 

   Siitari, Maija; Sohlman, Pinja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää Mainio-liikelaitosprojektissa mukana olleiden kuntien so-siaali- ja terveystoimen asiakasmaksutaksat. Mainio-liikelaitosprojektissa oli alun perin mukana Mikkeli, Hirvensalmi, ...
  • Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskukseen 

   Leikas, Sirpa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskuksen puhelinpalvelun asiakaslähtöisyyden kehittäminen parantamalla asiakkaiden mielipiteiden kuuntelun menettelyjä. Kehittämistehtävänä on laatia ...
  • Asiakaspalveluprosessi ja palvelun laatu : Yritys X Oy:n asiakaspalvelun tyytyväisyys 

   Autere, Lauri; Liukkonen, Jarkko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Yritys X Oy:n asiakastyytyväisyyden tila. Asiakastyytyväisyyden tilaa ei oltu mitattu yrityksessä aiemmin. Työn tutkimusongelmana oli ”miten parantaa asiakaspalveluprosessia?” ...
  • Asiakastyytyväisyys ja palvelun laatu : Case: tilitoimistoyritys X 

   Kyllönen, Maiju (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Yritys X:n asiakastyytyväisyyttä. Asiakastyytyväisyyttä ei ole aikaisemmin tutkittu yrityksessä. Tarkoituksena oli selvittää, miten tyytyväisiä asiakkaat ovat Yritys X:n palvelun laatuun. ...
  • Asiakastyytyväisyys ja sitoutuneisuus Savonlinnan Lady Linessa 

   Sallinen, Emmi; Poutanen, Marianna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta Savonlinnan Lady Lineen. Aihe syntyi, kun yrittäjät halusivat tehdä asiakastutkimuksen selvittääkseen asiakkaidensa tyytyväisyyttä ...