KoulutusalaMajoitus- ja ravitsemisala

  • 1-2 vuotiaiden lasten ruokailu : Vanhemmat verkossa 

   Heikkinen, Johanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksessa tarkastellaan kahta internetissä toimivaa keskustelupalstaa, joissa käsitellään asioi 1-2 vuotiaiden lasten ravitsemusta ja ruokailua sekä niistä heränneitä ajatuksia ja ongelmia. Tavoitteena on, selvittää ...
  • A'la Carte lista Ravintola Talliin 

   Myllys, Antti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työni tarkoituksena oli tehdä Ravintola Tallille uusi a’la carte lista, joka tuottaa mahdollisimman vähän hävikkiä ja annosten raaka-ainekustannukset ovat mahdollisimman pienet. Tarkoituksena oli myös tehdä annosten vakiointi ...
  • ABC KUORTIN YMPÄRISTÖASIAT : Energiankulutus ja vedetön siivous 

   Marttinen, Leena (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada henkilökunta tekemään työnsä energia ystävällisemmin ja ekologisemmin. Toiminnassa ei saa unohtaa asiakastyytyväisyyttä ja henkilökunnan palvelutehokkuutta. Tavoitteena ...
  • Aistinvarainen arviointi ammattikeittiössä 

   Nyman, Johanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Aistinvarainen arviointi on laaja käsite, johon kuuluu kuvailevat menetelmät, erojen suuruuden arviointi ja erotustestit. Nämä kolme alakäsitettä jakautuvat vielä pienempiin osiin. Tässä tutkimuksessa keskityttiin ja ...
  • Allergiaruokavaliot Bovallius-ammattiopistossa 

   Valkonen, Heli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tein opinnäytetyöni Bovallius-ammattiopistoon, joka sijaitsee Pieksämäellä. Käsittelin opinnäy- tetyössäni yleisimpiä ruoka-aineallergioita, joita ovat maito-, vilja-, kananmuna-, kala-, soija ja palkokasvi-, sitrus-, ...
  • Aluekeittiö Karpalon ruokatuotantoprosessien tunnistaminen ja kuvaaminen 

   Laamanen, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Kehittämistyön tavoitteena oli tunnistaa ja kuvata Karpalon aluekeittiön ruokatuotantoprosessit. Prosessi on tapahtumaketju, jonka tuloksena syntyy hyöty asiakkaalle. Prosessit ovat olleet olemassa vaikka niitä ei ole ...
  • amerikkalainen a'la carte-lista 

   käyhkö, anne-mari; tiainen, pinja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työmme tarkoituksena oli tehdä amerikkalainen a’la carte lista Ravintola Talliin. Aloitimme työmme niin, että etsimme amerikkalaistyylisiä reseptejä, joista lopuksi valitsimme keittiömestari Jukka-Pekka Riipisen kanssa ...
  • Amk-opiskelijoiden majoittuminen Mikkelin seudulla 

   Puumalainen, Heidi; Tiirikainen, Merja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tiivistelmä Opinnäytetyössä selvitettiin kyselyn avulla, miten Mikkelin ammattikorkeakoulun monimuoto- opiskelijat majoittuvat opintojensa aikana, mitä he toivovat majoituspaikalta ja mistä he ovat valmiita maksamaan sekä ...
  • Ammattikeittiön työprosessien kehittäminen laiteteknologiaa hyödyntäen 

   Kiiskinen, Annukka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli kehittää Mikkelin ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelukeittiöiden työprosesseja laiteteknologiaa hyödyntäen. Työprosesseissa keskityttiin kylmäruoan kuumennus- ja kypsennysohjeisiin. Työ oli ...
  • Ammattikeittiöt ja lähiruoka Etelä-Karjalassa 

   Väyrynen, Jaana (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Suomalainen ruokakulttuuri ja sen edistäminen on julkisessa keskustelussa esillä jatkuvasti. Lähellä tuotettujen elintarvikkeiden käytön lisääminen kotitalouksissa ja ammattikeittiöissä on merkittävä osa tätä keskustelua ...
  • Asiakaskokemuksen mittaaminen ja palvelupolun arviointi Juvenes-Yhtiöiden ravintoloissa 

   Klimenko, Elizaveta (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli mitata asiakaskokemusta palvelupolun kriittisissä kontaktipisteissä sekä samalla arvioida palvelupolku Juvenes-Yhtiöt Oy:n ravintoloissa. Työn tavoitteena oli myös tutkia asiakaskokemuksen ...
  • Asiakaspalvelun laadun varmistaminen ravintolassa 

   Hartikainen, Laura (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee asiakaspalvelun laatua ja miten se toteutuu ravintolassa. Työn päätarkoituksena on selvittää asiakaspalvelun laadun nykytila ja löytää mahdolliset ongelmakohdat. Toisena tarkoituksena on luoda ...
  • Asiakastyytyväisyys opiskelijaruokailussa : Case: Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto 

   Almgrén, Satu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Kotkan–Haminan seudun koulutuskuntayhtymän Etelä-Kymenlaakson (Ekami) ammattiopiston opiskelijoiden tyytyväisyys Kotkan Kotekon toimipisteen ruokalan ja kahvilan toimintaan sekä ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely Cafe Biellaan 

   Ruhanen, Emilia; Virolainen, Anu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa asiakastyytyväisyyden tilanne Cafe Biellassa sekä selvittää Cafe Biellan kilpailuetu suhteessa toisiin alueen kahviloihin. Cafe Biella tilasi tutkimuksen, koska yrityksessä ei ole ...
  • Asiakastyytyväisyyskysely henkilöstöravintola Motissa 

   Tarvainen, Marjo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kartoittaa henkilöstöravintola Motin asiakkaiden tyytyväisyyttä kahvila- ja lounaspalveluihin ja sitä kautta löytää kehitysideoita yritykselle. Yritykseen ei ole ennen tehty minkäänlaista ...
  • Asiakastyytyväisyysselvitys Fredrikan Lähteelle 

   Knuutila, Anna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Selvitykseni tavoitteena oli tutkia Porvoossa sijaitsevan hyvinvointikeskus Fredrikan Lähteen asiakastyytyväisyyttä. Selvitys keskittyi yrityksen lounas- ja kahvilatuotteiden sekä yrityksen muiden palveluiden tyytyväisyyden ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus : Vilee Puoti & Bistro 

   Jäppinen, Heli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ravintolan Vilee Puoti & Bistro asiakastyytyväisyyttä ravinto-lan, puodin sekä asiakkaiden tarpeiden osalta. Työssä tutkittiin, kuinka tuotteita ja palveluja voitaisiin kehittää ...
  • Asiakkaan osallistaminen ruokamatkailussa 

   Mörsky, Eeva (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli pyrkiä selvittämään asiakkaan osallistamisen mahdollisuuksia ja rajoituksia ruokamatkailussa Etelä-Savossa. Työn tavoitteena oli selkeyttää asiakasta osallistavan ruokamatkailupalvelun ...
  • Asiakkaita lisää yöravintolaan havainnointia ja mielikuvakyselyä apuna käyttäen 

   Saarela, Aino (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää keinoja asiakkaiden lisäämiseen ja kehitysideoita Itä-Suomessa ketjuhotellin yhteydessä sijaitsevalle yöravintolalle. Lisäksi opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ravintola-alan ...
  • ASIAKKUUDEN HOITOMALLI MKN YRITYSPALVELUISSA 

   Paajanen, Sari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tiivistelmä Opinnäytetyöni oli kehittämistehtävä, jonka tavoitteena oli saada Etelä-Karjalan maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen yritysneuvontaan toimintamalli asiakkuuksien solmimiseen ja pitkäkestoisempaan ...