KoulutusalaMateriaalitekniikka

  • Aineen kovuuden mittaus 

   Lappalainen, Riiko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kahta vaihtoehtoista tapaa mitata aineen kovuutta sekä arvioida nykyisen mittausmenetelmän mittaajakohtaista vaihtelua. Työn toimeksiantajana toimi Mölnlycke Health Care Oy. Aineen ...
  • Anodinostimen tuotekehitys 

   Pöyhönen, Ville-Veikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehdään Outotec oyj:n Anode casting -tuotelinjan kanssa yhteistyössä. Anode casting -tuotelinja valmistaa kuparianodivalimoiden kalustoa. Työn tarkoituksena oli mitoittaa pidennetty versio nostovarresta, luoda ...
  • Betonikomposiittilaatan testaus 

   Tanninen, Petri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee betonikomposiittipihalaattaan liittyvää standardisointia sekä laatan rakenteellisia ominaisuuksia. Työn aiheen sain Mikkelin ammattikorkeakoulun kautta. Työn toimeksiantajana toimii Hirel Oy, joka ...
  • Binzhoun tehtaan laadunvarmennuksen käynnistäminen 

   Kosonen, Ulla (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tilasi mikkeliläinen lasikuitulujitteita valmistava tehdas Ahlstrom Glassfibre Oy, joka on osa Ahlstrom Oyj-konsernia. Ahlstrom Oyj perusti vuonna 2011 uuden lasikuitulujitteita valmistavan tehtaan koilliseen ...
  • The effect of moisture in certain wastes and their recovery, processing and recycling 

   Silvennoinen, Hanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   The scope of this thesis is to find out the physical factors effecting heterogeneous recycling materials dur-ing drying process. Also the aim is to find out some aesthetical changes during drying. The study divides into ...
  • The effect of uv radiation on the mechanical and visual properties of polyamide 66 

   Huttunen, Niko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose for this thesis was to examine how ultraviolet radiation affects to mechanical and visual properties of plastic piece that is used in solar collector and gather firsthand knowledge of how stabilizer affects to ...
  • Fatigue of the Orthotropic Layer in Glass Fiber Reinforced Composites 

   Ojamo, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Abstract This thesis focused on the characterization of glass fiber reinforced composite materials and the determi-nation of their mechanical properties. The manufacture of glass fiber reinforced laminate materials was ...
  • FEFCO-9 liimaustestaus 

   Seppälä, Heikki (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Savon Sellu OY:n toimeksiannosta FEFCO-9 standardiin perustuvaa testimenetelmää. The European Federation of Corragated Board Manufacturers (FEFCO) on Euroopassa sijaitsevä järjestö, jonka tehtävänä ...
  • FPC-käsikirjan laadinta 

   Innanen, Joonas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli laatia FPC (factory product control) -käsikirja ja sen liitteeksi menetelmäohjeet, jotka yhdessä muodostavat tehtaan sisäisen laadunhallinnan järjestelmän. Työn toimeksiantajana oli Zetanova ...
  • Hissirakenteen suunnittelu koulutuskäyttöön 

   Karppinen, Antti; Vilachán, José Antonio Isorna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn päämääränä oli suunnitella ja toteuttaa Mikkelin ammattikorkeakoululle hissi koulutus käyttöön. Tehtävänä oli suunnitella hissirakenteen runko eli toteuttaa mekaaninen suunnittelu ja toteuttaa se. Projektin alussa ...
  • Höyrynkehittimen modernisointi 

   Töllikkö, Rami (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö on tehty ristiinalaiselle Steamrator Oy:lle. Steamrator Oy suunnittelee, valmistaa ja kokoaa höyry ja lämmitysjärjestelmiä sekä betonivalumuotteja. Pääosa tuotteista on vakioituja, mutta osa tehdään ...
  • Kenttäkovuusmittauksen kalibrointipalasarja 

   Lehtinen, Tiia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa teräksestä valmistettu kalibrointipalasarja kenttäkovuusmittauksille. Inspecta Oy on opinnäytetyön tilaaja, ja se aikoo hyödyntää tutkimustuloksia ja koe-kappaleita jatkossa ...
  • Kerrostalon peruskorjauksen sähkösuunnittelu ja ohjeistus tilakohtaisesti 

   Haavisto, Marjo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa kerrostalojen saneerauksen sähkösuunnittelu, sekä antaa ohjeistus Hannunniitun asuintalojen A ja B peruskorjauksesta. Talojen saneerauksen tilaaja on Turun ja ...
  • Komponenttikirjaston luominen Inventorilla 

   Parvinen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä työ on tehty Imatralla sijaitsevalle Insinööritoimisto Metsolle, joka on osa Comatec -konsernia. Insi-nööritoimisto Metso tarjoaa erilaisia suunnittelu- ja kunnossapitopalveluita teollisuuden yrityksille. Työn ...
  • Kämmentietokoneen kuorirakenteen prototyypin mekaniikkasuunnittelu 

   Kousa, Jussi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni kertoo kämmentietokoneen kuorirakenteen mekaniikkasuunnitteluprosessista. Opinnäytetyön aiheen sain Mikkelin ammattikorkeakoulun tuotekehitysstudio hankkeen kautta. Työn toimeksiantajana toimi savonlinnalainen ...
  • Laatujohtaminen valmistavassa teollisuudessa : Toimintajärjestelmän uudistaminen 

   Tähkänen, Jenni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Savonlinnassa toimiva lujitemuovituotteisiin erikoistunut valmistusyritys Oy Esmarin Composites Ltd. Yrityksellä on ollut SFS-EN ISO 9001:2008 -mukainen sertifiointi vuodesta 2012. Yrityksen ...
  • Lasertyöstö Kaakkois-Suomessa : Markkinointitutkimus 

   Tiihonen, Vesa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä tutkitaan lasertyöstön hyödyntämisen astetta Kaakkois-Suomessa. Käyttöä kartoitettiin Savosolar Oy:n toimeksiannosta. Tietoja oli tarkoitus käyttää yrityksen hankintapäätöksen tukena. Lisäksi perehdytään ...
  • Lämpökäsitellyn kuusen taivutuslujuuden vertailu kahdella eri menetelmällä 

   Virkkunen, Tuulia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tehtävän toimeksiantaja oli Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy /YTI – palvelut. Tutkimus liittyi myös Petteri Torniaisen tutkimuksiin SLU: ssa (Svenska Lantsbruk Universitet ja LTU:ssa (Luleå Tekniska Universitet). Tehtävänä ...
  • Lämpötilan vaikutus puun mekaanisessa pituudenmittauksessa 

   Pulkkinen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka suuri vaikutus ulkoilman lämpötilalla on puun rungon mekaanisessa pituudenmittauksessa hakkuutyömaalla. Hakkuukonetyössä on havaittu ongelmalliseksi mittalaitteen riippuvuus ...
  • Massatavarakuljettimien CE-merkintä 

   Lampinen, Simo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli massatavarakuljettimia valmistava tilaus- ja alihankintakonepaja MJ-Compitec Oy Haukivuorelta. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia koneiden riskien arviointien tueksi Excel–työkalu ...