KoulutusalaSähkötekniikka

  • 110 kV alueverkon elinkaari 

   Puranen, Tuomas; Ojakaski, Esa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö selvittää 110 kV alueverkon elinkaaren alkaen uuden linjan tarpeellisuuden pohtimisesta aina sen purkamiseen asti. 110 kV jännitetasolla sähkönsiirto on jo useita vuosia säilynyt samankaltaisena ...
  • 12 kV:n kytkinlaitoksen kennon mo- dernisointi 

   Haikala, Aapo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Finnsementti Oy:n Lappeenrannan tehtaalla tehtävää kytkinlaitoksen kennon modernisointia. Työn tarkoituksena oli kertoa uusittavista laitteista, niiden toiminnasta ja merkityksestä ...
  • 20 kV sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelma 

   Vaarasuo, Ilkka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella 20 kV sähkönjakeluverkkoon muutoksia ESE-Verkko Oy:lle. Sähkönjakeluvarmuus ja hyvä sähkön laatu ovat tärkeimmät tekijät verkkoyhtiön toiminnassa, joihin pyrittiin löytämään ...
  • 20kV:n kojeiston modernisointi : Opinnäytetyö 

   Liimatainen, Jussi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän työn tarkoituksena on rakentaa toimiva relesuojausjärjestelmä joukkotuotanto puolelle Metso Founriesin valimolle 20kV:n kojeistoon. Releitä lisätään kahteen kennoon ja vanhat ensiöreleet ohitetaan ja poistetaan ...
  • 24Vdc s yöttöjen standardisointi ja toteutus 

   Allas, Marko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyöprojektin tarkoituksena oli luoda Talvivaaralle standardi 24V tasasähkösyöttöjen toteutusta varten. Standardiin tuli suunnitella toteutus varmennussyöttö kenttäväyläkoteloille, jonka tarkoituksena oli ...
  • 3D-tulostin 

   Jaatinen, Jyri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää onko PLA- tai ABS-muovia käyttävän 3D-tulostimen rakentaminen taloudellisesti järkevä vaihtoehto valmiin tulostimen ostamiselle. Tulostin suunniteltiin ja rakennettiin budjetin mukaan. ...
  • 4-sorvin pinonta- ja leikkausalueen turvalaitepäivitys 

   Jaskari, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella turvalaitepäivitys Metsäliitto Osuuskunnan Suolahden koi-vuvaneritehtaan 4-sorvin pinonta- ja leikkausalueelle. Tarve turvalaitepäivityksen tekemiseen tuli alue-hallintoviraston ...
  • Aaltopahvitehtaan ilmastoinnin modernisoinnin suunnittelu 

   Jääskeläinen, Jani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Stora Enson Heinolan aaltopahvitehtaan tuotantotilojen ilmastoinnin modernisointi. Ilmastointi käyttää 500 V moottoreita, joille tulee syöttö 6 kV/500 V muunta-molta, josta ...
  • Access-suunnittelutietokannan ja AutoCADin välinen tiedonsiirto 

   Ikäheimonen, Matti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää sähköistyksen ja instrumentoinnin kenttäsuunnittelussa käytettävän tietokantaohjelman ja AutoCAD –ohjelman välistä linkitystä tiettyjen asiakasprojektien tehostamiseksi. Insta ...
  • ATEX-direktiivin vaikutus materiaalinkäsittelyn kasanteko- ja purkulaitteisiin kansallisella tasolla 

   Mäkelä, Jussi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä on käyty läpi, miten ATEX-direktiivi vaikuttaa materiaalinkäsittelyn kasanteko- ja purkulaitteisiin kansallisella tasolla. Työssä ei oteta huomioon projektikohtaisia erityistarpeita. Työntarkoituksena ...
  • Aurinkoenergian hyödyntäminen pientalossa 

   Saarela, Jaakko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, voisiko aurinkoenergiaa hyödyntää omakotitalossa, jossa ennestään on asennettuna maalämpöjärjestelmä. Tavoitteena on selvittää millaiset ratkaisut sopivat taloon ja ovatko ne ...
  • Automaatiotekniikan harjoituslaitteisto : Hissi 

   Hurri, Saija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kertoa Mikkelin ammattikorkeakoululle automaatiotekniikan harjoitustyöksi rakennetun hissin toteuttamisesta. Työn tavoitteena oli rakentaa mahdollisimman monipuolisesti ohjelmoitavissa ...
  • AV-järjestelmien runkokaapelointi : Sähkömagneettiset häiriöt ja niiden torjunta 

   Reina, Sami (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän työn tarkoituksena oli esitellä rakennusten audiovisuaaliseen (AV) esitystekniikkaan liittyviä kaapelointeja, niissä käytettyjä signaaleita sekä niihin kohdistuvia häiriöitä ja niiltä suojautumista. Työn alkuosassa ...
  • CAD-piirrosmerkkien suunnittelu Helvarin DALI-valonohjauslaitteille 

   Kaijansinkko, Tommi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tilaaja on Helvar Oy. Helvar on energiatehokkaisiin valaistusratkaisuihin erikoistunut yritys. Helvar kehittää komponentteja ja ratkaisuja valaisimiin ja valaistuksenohjausjärjestelmiin. Helvarin pääkonttori ...
  • DC- KÄYTÖN MODERNISOINTI AC- KÄYTÖKSI : IMUSUODIN 1 

   Toivainen, Jarno (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on luoda perusteet Myllykoski Paperin puuhiomossa sijaitsevan imusuotimen 1 sähkökäytön modernisointiin. Lisäksi on pyritty luomaan pohjaa ABB Service yksikölle Myllykoskelle vastaavanlaisia ...
  • eCelica - muunnossähköauto : Lataus- ja lämmistysjärjestelmä sekä sähköinen viimeistely 

   Lamminaho, Matti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työn tavoitteena oli rakentaa Mikkelin ammattikorkeakoulun käyttöön tulevaan muunnossähköautoon toimivat lataus- sekä lämmitysjärjestelmät. Tämä työ on osa Toyota Celican muuttamista tieliikennekelpoiseksi täyssähköautoksi. ...
  • eCelica-muunnossähköauto : Automatiikka ja käyttöliittymä 

   Ehrnrooth, Joona (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa muunnossähköautoon logiikka, joka toimisi auton keskustietokoneena. Logiikka yhdistetään käyttöliittymään, jonka avulla kuljettaja voi seurata ja hallita auton eri järjestelmien ...
  • Elokuvateatteri Kinolinnan laajennuksen sähkösuunnitelmat 

   Outinen, Hannu-Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa Elokuvateatteri Kinolinnan laajennuksen sähkösuunnitelmat tarjouslaskentaa varten. Samalla suunnittelin elokuvateatterin salin esitystekniikan kokoonpanon ja pohdin tulevaisuudessa ...
  • Epäsymmetrisen kuormituksen ja yliaaltojen mittaukset : Mikkelin ammatikorkeakoulun rakennuksissa 

   Karonen, Tommi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn aiheena on epäsymmetrisen kuormituksen ja yliaaltojen mittaukset Mikkelin ammattikorkeakoulun rakennuksissa. Mittaukset tein Sähköpääkeskuksella, josta lähti syöttö kaapelit rakennuksille. Sähköpääkeskus sijaitsee ...
  • Generaattorin jännitesäädön periaatteet, vaatimukset ja mittaaminen 

   Pahkala, Ilkka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän työn tarkoituksena oli koota yhteen tahtigeneraattorin magnetointijärjestelmien uusintaprojekteja varten magnetointijärjestelmiin liittyvät teoriat, asetetut määräykset, liittyvät standardit sekä käyttöönotossa ...