KoulutusalaTieto- ja viestintätekniikka

  • 3CX PBX : IP-puhelinvaihde 

   Immonen, Tuomas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli 3CX PBX puhelinvaihdejärjestelmän tutkiminen, asentaminen ja konfigurointi Mikkelin ammattikorkeakoululle. Päätavoite oli testata ilmaisen 3CX PBX puhelinvaihteen toiminta, hyödyllisyys ...
  • ACCELERATOR BASED GAME PROGRAMMING ON ANDROID MOBILE PHONE 

   Yuan, Yifan (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Today mobile phones play a more and more important role in our daily life. Not only because of the function of communication but because of the new features of the smart phones today. People use smart phones because smart ...
  • Advanced Image Processing with Matlab 

   Inglot, Justyna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   The world of the computer graphics is evolving rapidly every day. The market is full of image processing applications. But how many of them really contribute to the growth of the science and technology? Is there any program ...
  • Analyses and improvements of business processes with IT : Development pipeline for small business software solutions 

   Babenko, Vasily (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The aim of the study was to create a software solution for the small-business process optimization and informatization and, based on this work, to learn several technologies, methods and tools of software development. As ...
  • Analysis and evaluation of a fixed WiMAX system for videoconferencing 

   Gonzalez Arevalo, Javier (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   This paper describes the structure and performance of a Fixed WiMAX System, as part of a network of networks that provides a wireless broadband access to the University of Applied Sciences of Mikkeli, Finland. The aim of ...
  • Asiakaskohtainen nimipalvelu 

   Turkia, Jyri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa asiakaskohtainen nimipalvelu BIND view-ominaisuutta hyödyntäen sekä arvioida järjestelmän skaalautuvuutta laajempaan ympäristöön. Toteuttamalla pienimuotoisessa ympäristössä ...
  • Automated trading software for Foreign Exchange 

   Stockhus, Saul (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   The Foreign Exchange market is the largest financial market in the world. It is used by banks, governments, corporations, hedge funds and other institutions for a number of purposes, such as currency conversion, hedging ...
  • BING.com - päätöksentekokone : ja hakukoneiden historia 

   Hänninen, Joni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni käsittelee hakukoneiden historiaa, sekä lähemmin Microsoftin viime kesänä julkaisemaa Bing nimistä hakukonetta, joka yrittää saada osan Googlen dominoimasta hakumarkkinoista itselleen. Microsoft tarjoaa ...
  • BLUETOOTH LOW ENERGY COMPARED TO ZIGBEE AND BLUETOOTH CLASSIC 

   VADYM, SAMOSUYEV (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   The thesis work is based on theoretical research and comparative analysis of the most remarkable short range wireless technologies as Bluetooth and ZigBee standards. Nowadays two competitive technical standards approached ...
  • Building the WAMP Platform 

   WANG, NINA (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   WAMP is the abbreviation of the package: Apache, MySQL, and one of Perl, PHP, or Python in Microsoft Windows operating system. Apache HTTP server is web server software. PHP stands for Hypertext Preprocessor. It is a kind ...
  • Building, Testing and Evaluating Database Clusters : OSA project 

   Kushanova, Olga (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   The purpose of this study was to research idea and functionality of clustered database systems. Since relational databases started to lose their functionality in modern data size and manipulation a new solution had to be ...
  • CHINESE CALENDAR SYSTEM BASED ON SOPC DESIGN 

   Liu, Yifei (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Nowadays, with the development of electronic technology, Programmable Logic Device has become more and more important in the electronic industry. From the earliest ROM, to PAL and GAL, then CPLD and FPGA, PLD have developed ...
  • CISCO-VERKOT JA 3. KERROKSEN KYTKIMET 

   Timonen, Aki (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä Cisco CCNA kursseilla opittuun Cisco-verkkojen raken-tamiseen, sekä syventää osaamista käyttämällä kolmannen kerroksen kytkimiä. Opinnäytetyön teo-riaosuus on tehty yhteistyössä ...
  • Cisco-verkot ja IS-IS -protokolla 

   Tuunanen, Jesse (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena on Cisco-verkot ja IS-IS -protokolla. Opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa ja suunnitella kuvitteellinen toimistoverkko käyttäen lähiverkkotekniikan laitteistoa sekä kirjallisuutta apuna yhteistyössä ...
  • Ciscon autentikointiratkaisuja : Cisco Secure ACS ja NAC Profiler 

   Papunen, Petteri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia 802.1X-autentikointia verkon reunalla käyttäen kahta Cisco Systems Inc.:n valmistamaa autentikointijärjestelmää. Nämä järjestelmät olivat Cisco Secure Access Cont-rol System 5.1, ...
  • Comparing Dedicated and Integrated Firewall Performance 

   Zhou, Qian (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Because of the popularity and benefits of using Internet, corresponding Internet and network security threats also increase year by year. Firewalls are used to be the main protector for an organization. Initially, we have ...
  • Comparing the performance of different VPN technologies with TLS/SSL 

   Danilova, Ekaterina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   The idea of the thesis was investigating various types of popular VPN technologies and products. The goal was to find out the most comfortable, high-performing and easy-to-install solution. In the end of the thesis I made ...
  • CONCEPT.10 KÄYTTÖKESKUKSEN TUTKIMUSTYÖ 

   Lampila, Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoite oli tutkia lyhyesti Concept.10:n tarjoamissa laajakaistayhteyksissä käytettäviä tekniikoita ja tutustua perusteellisesti Concept.10:n käyttökeskuksen toimintaan. Osa työn tarkoitusta oli tutkia, miten ...
  • Create an Endless Running Game in Unity 

   Zhang, Yancan (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   The fundamental purpose of the study is to explore how to create a game with Unity3D game engine. Another aim is to get familiar with the basic processes of making a game. By the end of the study, all the research objectives ...
  • Customisable multitenant web form with JSF and MySQL 

   Bazilinskyy, Pavlo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   There is a tendency in Computer Science, nowadays, to move from single-user instances of application to web-based programs. With improvements in Information Technology and Computer Science fields of science it is possible ...