KoulutusalaTietojenkäsittely

  • 3D-KATSELUOHJELMAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS VIVA3-HANKKEELLE 

   Pukero, Esa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa 3D-mallien katseluohjelma Mikkelin ammattikorkeakou-lun VIVA3-hankkeelle Microsoftin XNA Frameworkin avulla . Lisäksi tarkoituksena on selvittää kuinka Microsoftin XNA Frameworkin ...
  • 3D-mallintaminen virtuaalistudiotekniikalla : Päämajapatsaan mallintaminen 

   Kettula, Timo; Rantanen, Kimmo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tavoitteena oli selvittää pienen ja keskisuuren mallin mallinnus virtuaalistudiotekniikalla niin, että käytössä on vain digitaalikamera, kuvankäsittelyohjelma sekä 3D-mallinnusohjelma. Selvityksessä käy-timme apuna ...
  • Android-peliohjelmointi Unitylla 

   Putkonen, Kari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Pelikehitys on siirtynyt yhä enemmän ja enemmän mobiililaitteiden piiriin. Nykyään lähes jokaisella on taskussaan älypuhelin joko Android- tai iOS -käyttöjärjestelmällä tai laukussa tabletti vastaavilla käyttöjärjestelmillä. ...
  • Animoinnin merkitys web-kehityksessä 

   Makkonen, Sini (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Animoinnin merkitystä web-kehityksessä ei yleisesti ottaen huomioida riittävästi. Ilman animointia websivut ovat kuolleet ja elottomat. Animointi on se tekijä, joka herättää sivut eloon ja käyttäjä kokee sivujen olevan ...
  • Asiakaspalvelujen tuottaminen: maantieteellisesti hajautettu toimintamalli 

   Huuhtanen, Hanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Aluehallinnon uudistamishanke käynnistettiin kesällä 2007 selkeyttämään valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä, ohjausta ja aluejakoja. Uudet aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ...
  • AV-mediakokonaistuotannon suunnittelu ja toteutus : Kampusfestarit 2009 

   Väisänen, Jani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni tarkoitus on tutkia, kuinka suunnitellaan ja toteutetaan onnistunut AV-mediakokonaistuotanto. Teoriaosuudessa käsittelen AV-mediakokonaistuotannon toteutukselle olennaisia asioita. Suunnittelun teoriaosuudessa ...
  • AVOIMEN LÄHDEKOODIN PALVELINVIRTUALISOINTIRATKAISU OPEN SOURCE ARCHIVE -HANKKEEN TARPEISIIN 

   Hapuli, Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni on tehty OSA-hankkeelle (Open Source Archive), joka tarvitsi palvelimilleen virtualisointialustan. Virtualisointi ja pilvipalvelut ovat vallanneet jo tovin markkinoita, ja vähitellen ne alkavat vallata myös ...
  • Dynaaminen PDF-dokumentti Web Service -tekniikoin 

   Karvinen, Keijo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee PDF-dokumentin mahdollisuuksia ja Web Services -tekniikoita. PDF-tiedostomuodosta on viime vuosina tullut lähes käytännön standardi sähköiseen muotoon tallennettaville lomakkeille. Niitä käyttävät ...
  • Fanisivujen teko 

   Hynninen, Veikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kertoa, kuinka luoda artistille menestyksekkäät fanisivut, joilla käyttäjät viihtyvät. Opinnäytetyö pureutuu mm. fanisivujen hyötyihin ja niiden tärkeimpiin elementteihin fanien keskuudessa. ...
  • From data mining to sentiment analysis : Classifying documents through existing opinion mining methods 

   Jukarainen, Ville (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   This thesis proposes a solution for document-level opinion mining, a method of finding overall opinion from given sources, for example, product reviews, news articles and blogs. This suggestion was done by using existing ...
  • GWT - Sovelluskehys käyttöliittymän toteuttamiseen : Käyttöliittymän toteuttaminen UiBinder-sovelluskehyksellä 

   Niskanen, Jonne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä vastataan työn toimeksiantajana toimivan Observis Oy:n tarpeeseen saada selvitys nykyisen UiBinder-sovelluskehyksen soveltuvuudesta yrityksen käyttöön. Yritys on käyttänyt tähän asti GWT-sovelluskehityspr ...
  • Hahmon mallintaminen 3ds Max -ohjelmalla ja sen tuonti XNA-pelimoottoriin 

   Seppänen, Joonas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli kuvata 3ds Max Design 2011 -ohjelmalla tehdyn hahmon vieminen XNA Ga-me Studio 4.0 -peliohjelmointiympäristöön. Mallinnusvaiheessa luotiin ihmismäinen hahmo, jonka sisään rakennettiin luuranko, ...
  • Hibernate ja ICEFaces sovelluskehyksien käyttö MVC-mallin mukaisessa J2EE sovellustuotannossa 

   Virtanen, Otto (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Hibernate sovelluskehyksen avulla voidaan automatisoida olioiden tallennus relaatiotietokantaan, joka on manuaalisesti toteutettuna yksi nykypäivän sovellustuotannon työläimpiä osa-alueita. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Horton-doc : Käsikirjoitus ja kuvakäsikirjoitus 

   Silkala, Riikka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Käsikirjoittaminen on yksi videotuotannon kriittisimpiä vaiheita. Lopputuotannon jouhevuus ja helppous riippuvat hyvin paljolti siitä, miten yksityiskohtaisesti ja ajatuksella elokuvan käsikirjoittaminen on tehty. Tässä ...
  • HTML5-SOVELLUSKEHITYS - Case: Ilmavirtalaskuri 

   Saareks, Jani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena on HTML5-sovelluksen toteutus ja suunnittelu Jeven Oy:lle. Sovelluksen on tarkoitus helpottaa ilmavirtojen laskemista ja näin olla apuvälineenä työntekijöille. Sovellus on tulossa yrityksen ...
  • Infonäyttö Raspberry Pi:llä 

   Kärkkäinen, Panu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
   Infonäyttö nimeä käytetään yleisesti erilaisille liikkuvaa ja vaihtuvaa kuvaa tarjoavalle mainos- ja tiedo-tusmedialle laitteistoineen. Valtaosa nykypäivän infonäyttöjärjestelmistä on verkkopohjaisia, järjestelmien näyttämä ...
  • Internet-sivujen visuaalisuus 

   Laine, Katja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Internet on nykyään merkittävässä roolissa ihmisten arjessa. Myös Internet-sivujen visuaalisuus on kasvattanut merkittävyyttään. Visuaalisuuteen kuuluu muun muassa sommittelu, typografia, värit ja kuvat. Tämä opinnäytetyö ...
  • Internetsivujen tekninen toteutus : Kuinka luot internetsivut ja käytät Joomla! -sisällönhallintajärjestelmää 

   Manninen, Joonas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö kertoo sekä web-sivujen teknisestä toteutuksesta että Joomla!–sisällönhallintajärjestelmästä. Teoriaosuudessa kerrotaan web-sivuilla käytettävistä tekniikoista nyt sekä tulevaisuudessa. Sisällönhallinta ...
  • Internetsovelluskehityksen opetus ja -työkalujen vertailu 

   Viljanen, Simo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Internetsovelluskehitysohjelmien määrä on suuri. Mikkelin ammattikorkeakoululla ei ole kahden viimeisimmän opetuskäytössä olleen ohjelman valinnassa ollut selkeitä kriteerejä. Tämän työn tehtävä on määrittää kriteerit ja ...
  • Javascript Full Stack -kehitys : Case: Makeko-arviointipalvelu 

   Vuorela, Johannes (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
   Verkkopalveluiden ohjelmointi on lisännyt suosiotaan lähivuosina. Verkkosivujen toteuttaminen koki vallankumouksen, kun kehittäjät ottivat HTML5-kielen laaja-alaisesti käyttöön. Sen rinnalla JavaScript-kieli on tätä nykyä ...