• Auton sisälle kuuluvan rengasmelun vaimentaminen 

   Pirinen, Juha (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli auton sisälle kuuluva rengasmelu. Työhön sisältyi rengasmelun tutkiminen ja nastarenkaiden häiritsevän nastan äänentaajuuden etsiminen. Tarkoituksena oli myös rengasmelun vai-mentaminen muutamalla ...
  • Koulurakennuksen äänitekniset ominaisuudet 

   Remes, Risto-Matti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Mikkelissä sijaitsevan koulurakennuksen äänitekniset ominaisuudet. Työntilaajana toimi Mikkelin kaupunki, ja työnkohde oli Kalevankankaan koulu. Tavoitteena oli ohjeistaa Mikkelin kaupunkia ...