• Autojen äänentoistojärjestelmien kustannustehokas parantaminen 

      Räisänen, Arttu; Savola, Risto (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
      Työn tavoitteena oli tutkia autojen äänentoistojärjestelmiä. Perusta työlle lähti tyytymättömyydestä uusien autojen äänentoistojärjestelmiin. Tavoitteenamme oli löytää tapoja, joilla äänentoistojärjestelmiä voidaan parantaa ...