• Autojen äänentoistojärjestelmien kustannustehokas parantaminen 

   Räisänen, Arttu; Savola, Risto (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tavoitteena oli tutkia autojen äänentoistojärjestelmiä. Perusta työlle lähti tyytymättömyydestä uusien autojen äänentoistojärjestelmiin. Tavoitteenamme oli löytää tapoja, joilla äänentoistojärjestelmiä voidaan parantaa ...
  • Yleisäänentoistojärjestelmän osat 

   Vallius, Juha (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Vaajakosken kirkossa käytettävän äänentoistojärjestelmän ongelmia sekä pohtia ratkaisut niiden selvittämiseksi. Järjestelmän ongelmat olivat pääasiallisesti käytettyyn laitteistoon ...
  • Yleisäänentoistojärjestelmät : Analogiset ja digitaaliset järjestelmät 

   Pusa, Risto-Matti Tapio (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena on kerätä tietoa perinteisistä yleisäänentoistojärjestelmistä sekä tutustua digitaalitekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin rakennusten äänentoistossa ja kuulutusjärjestelmissä. Työn teoriaosassa ...