• Yleisäänentoistojärjestelmän osat 

      Vallius, Juha (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Vaajakosken kirkossa käytettävän äänentoistojärjestelmän ongelmia sekä pohtia ratkaisut niiden selvittämiseksi. Järjestelmän ongelmat olivat pääasiallisesti käytettyyn laitteistoon ...