• LIIKKEELLE SYNNYTYKSEN JÄLKEEN LAPSEN KANSSA HARJOITELLEN 

      Falck, Karoliina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kotiharjoitteluopas synnyttäneille äideille. Opas tehtiin yhteistyössä Hämeenlinnan lastenneuvolan kanssa. Oppaan tavoitteena on tarjota synnyttäneille äideille mahdollisuus vahvistaa ...