• Äidin mieli: Opas turvalliseen äitiyteen 

      Saarman-Kimonen, Noora; Turpeinen, Katja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, mitkä äidin tunteista raskausaikana ja synnytyksen jälkeen ovat tavallisia ja mihin tulee hakea apua sekä tukea. Pyrkimyksenä on myös madaltaa hoitoon hakeutumisen ...