• 110 kV alueverkon elinkaari 

      Puranen, Tuomas; Ojakaski, Esa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
      Tämä opinnäytetyö selvittää 110 kV alueverkon elinkaaren alkaen uuden linjan tarpeellisuuden pohtimisesta aina sen purkamiseen asti. 110 kV jännitetasolla sähkönsiirto on jo useita vuosia säilynyt samankaltaisena ...