• Sähköasennusten käyttöönottomittaukset 

      Björn, Teemu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
      Päättötyön tavoitteena oli käydä läpi 0,4-20kV sähkölaitteistojen käyttöönottomittaukset. Norelco Oy on päättötyön toimeksiantaja. Päättötyön toteuttaminen tapahtui tutustumalla alan kirjallisuuteen sekä SFS-standardeihin. ...