Mikkelin ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan "3. kerros"

    • CISCO-VERKOT JA 3. KERROKSEN KYTKIMET 

      Timonen, Aki (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä Cisco CCNA kursseilla opittuun Cisco-verkkojen raken-tamiseen, sekä syventää osaamista käyttämällä kolmannen kerroksen kytkimiä. Opinnäytetyön teo-riaosuus on tehty yhteistyössä ...