• 3D-KATSELUOHJELMAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS VIVA3-HANKKEELLE 

   Pukero, Esa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa 3D-mallien katseluohjelma Mikkelin ammattikorkeakou-lun VIVA3-hankkeelle Microsoftin XNA Frameworkin avulla . Lisäksi tarkoituksena on selvittää kuinka Microsoftin XNA Frameworkin ...
  • Karttapohjainen kaupunkimallinnus CityEnginellä 

   Koverola, Olli-Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
   Kolmiulotteisella kaupunkimallilla tarkoitetaan kaupunkimallia, joka on yleensä mallinnettu kaupungin nykytilasta. Malleja voidaan käyttää muun muassa erilaisten projektien havainnollistamiseen tai uusien suunnitteluun. ...
  • Kaupunkialueen 3D-mallintamisen kevyet menetelmät : case satamalahden alue SketchUpilla 

   Kuhno, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   3D-kaupunkimallinnus tarkoittaa jonkin kaupungin tai kaupunginosan virtuaalista mallintamista joko demonstraatio- tai tutkimustarkoituksiin. Tämä opinnäytetyö pyrki selvittämään, miten SketchUp toimii kaupungin kokoisen ...
  • Peleissä mallintamisen periaatteet : Case: Stratogear 

   Mäki, Heikki (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö toteutettiin osana suurempaa projektia. Projektin tavoitteena oli kehittää peli. Peli käyttää alustana PC:tä. Projektin onnistumiseksi pelin tuli koostua vähintään pelattavasta demosta ennen kuin se voitiin ...
  • Pelialan & pelintekovälineiden selvitys 

   Sillantaus, Topi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli pelialan katsaus ja erityisesti Unity3D-ohjelma. Kävin ensiksi läpi pelialaa yleisesti kertoen sen historiasta ja mielestäni sen tärkeimmistä asioista. Seuraavaksi otin esille muutamia ...