• Hahmon mallintaminen 3ds Max -ohjelmalla ja sen tuonti XNA-pelimoottoriin 

      Seppänen, Joonas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
      Opinnäytetyön aiheena oli kuvata 3ds Max Design 2011 -ohjelmalla tehdyn hahmon vieminen XNA Ga-me Studio 4.0 -peliohjelmointiympäristöön. Mallinnusvaiheessa luotiin ihmismäinen hahmo, jonka sisään rakennettiin luuranko, ...