• 3D-mallintaminen virtuaalistudiotekniikalla : Päämajapatsaan mallintaminen 

      Kettula, Timo; Rantanen, Kimmo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
      Työn tavoitteena oli selvittää pienen ja keskisuuren mallin mallinnus virtuaalistudiotekniikalla niin, että käytössä on vain digitaalikamera, kuvankäsittelyohjelma sekä 3D-mallinnusohjelma. Selvityksessä käy-timme apuna ...