Mikkelin ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan "paine"

  • Ilmanvaihdon painesäädin 

   Nyström, Juuso (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän työn tavoitteena oli suunnitella Fläkt Woods Oy:lle painesäädin ja tutkia paineenmittauspaikkaa kanavistosta, kun käytössä on paineesta riippuvat jäähdytyspalkit. Työssä tuli myös laatia painesäätimelle tarvittavat ...
  • Teollisuus- ja laboratoriokaasuverkostojen suunnittelu 

   Ruukki, Joonas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda teollisuus- ja laboratoriokaasuverkostojen suunnittelua käsittelevä kokonaisuus, jossa käsiteltäisiin yleisimpiä käytössä olevia kaasuja. Nämä kaasut ovat happi, typpi, ase-tyleeni, ...