Uusimmat viitteet

 • Pakkauskonseptointia Virtasalmen viljatuote Oy:lle 

  Talsi, Jesse (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tehtävänä oli löytää uusia tapoja pakata ja markkinoida kuivia ja gluteenittomia elintarvikkeita Virtasalmen viljatuote Oy:lle. Konseptoinnin tuli olla yrityksen brändin mukainen. Opinnäytteessä perehdytään ...
 • Pukusuunnittelu Legally Blonde -musikaaliin : Näkökulmana sukupuolineutraali rooli 

  Saari, Soili (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyöni aiheena oli puvustuksen suunnittelu Rantasalmen nuorisoteatterin Legally Blonde -musi-kaaliin, jonka ensi-ilta oli 25.4.2014. Legally Blonde -musikaali perustuu Blondin kosto -elokuvien ensim-mäiseen osaan. ...
 • Visuaalisen viestinnän perusteiden suunnittelu LumoKidsille 

  Kalliokoski, Toni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella LumoKidsille visuaalisen viestinnän perusteet, joita yritys voisi hyödyntää tulevaisuudessa. Suunnittelussa käytettiin apuna design management -prosessia. Tämän prosessin avulla ...
 • Otavan kyläidentiteettiin sopivan puistonpenkin konseptisuunnittelu 

  Välimäki, Samuli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella Otavan kyläidentiteettiin sopiva puistonpenkkikonsepti. Muotoiluprosessin tuloksena syntyi konsepti kylän ympäristöön ja ilmeeseen sopivasta kalusteesta. Projekti toteutettiin ...
 • Ester Toivonen - Kansakunnan kaunotar : Historiallinen näyttely Haminan kaupunginmuseoille 

  Ortamo, Elina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyöni aihe oli Ester Toivonen – Kansakunnan kaunotar -näyttelyn tekeminen Haminan kaupun-ginmuseolle. Näyttelyn teemana oli vuoden 1934 Miss Eurooppa ja filmitähti Ester Toivonen sekä 1930- ja 1940-luvun ...
 • Design-tuoteperhekonseptin suunnittelu Pisla Oy:lle 

  Ahonen, Emilia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön tehtävänanto oli suunnitella suomalaisen Pisla Oy:n tuotevalikoimaan design-tuoteperhe. Tuoteperheen tuli täyttää design-tuotteen määritelmät sekä sopia Pisla Oy:n tuotevalikoimaan. Opinnäytetyössäni ...
 • Opetuspelin suunnittelu : Case: Laki julkisista hankinnoista 

  Takkinen, Emmi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella hankintalakiin (Laki julkisista hankinnoista 348/2007) pohjautuva opetuspeli. Tarkoituksena oli, että opetuspelin avulla voitaisiin opiskella hankintalaki ja sen soveltamisessa ...
 • Käyttäjäkeskeisyys ja pelillistäminen oppimispelin suunnittelussa 

  Väisänen, Merja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja kehittää pelisuunnitelmakonsepti oppimispelistä, joka opettaisi yhdistyksille yksityisarkiston seulontaa. Suunnittelussa hyödynnettiin pelillistämisen ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun ...
 • Verkkokauppapalvelun uudistaminen WWF Suomelle 

  Sarkola, Sarianna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on WWF Suomen verkkokaupan uudistaminen. WWF Suomi on yksi kansainvälisen luonnonsuojelujärjestö WWF:n toimipisteistä. Toimeksiannon tavoitteena oli uudistaa nykyistä verkkokauppaa ilmeeltään ...
 • Yritysilmeen päivittäminen : Case: Tarjoilupalvelu Kirsikka 

  Laitinen, Mira (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyössäni esittelen graafisen ohjeiston, jonka suunnittelin Tarjoilupalvelu Kirsikalle. Suunnitteluni lähtökohtana oli yrityksen vanha yritysilme, jonka päivitin vastamaan yrityksen tämänhetkistä tilannetta. ...
 • HÄRÄNTAPPOASE : puvustuksen suunnittelu kesäteatteriin 

  Tapaila, Hanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tiivistelmä Opinnäytetyöni aiheena oli suunnitella puvustus Järvenpään teatterin kesäteatterinäytelmään Häräntappoase, joka perustui Anna-Leena Härkösen romaaniin ja jonka dramatisoi Nina Erjossaari. Näytelmää esitettiin ...
 • Muovituotekonseptin suunnittelu Plastexille joukkorahoitusta varten 

  Laukkarinen, Niko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön tehtävänantona oli suunnitella Plastex Oy:lle muovituotekonsepti, jolla lähdettäisiin kokeilemaan joukkorahoitusta kanavana tuotteen markkinoille tuomisessa. Opinnäytetyön tuloksena syntyi tuotekonsepti, ...
 • Muotoilukasvatuksen opetusmateriaalin suunnittelu Elkan ja FIDAn arkistomateriaaleista 

  Savolainen, Elisa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyöni aiheena on muotoilukasvatusopetuspaketin suunnitteleminen ja kehittäminen Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston (Elka) ja Finnish Industrial Design Archives'n (FIDAn) arkistomateriaalien pohjalta. Kohderyhmänä ...
 • Sähköisen arkistointipalvelun käyttöliittymäsuunnittelu 

  Komulainen, Saara (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyöni aiheena oli sähköisen arkistointipalvelun käyttöliittymän suunnittelu Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistolle (Elka). Tein opinnäytetyöni osana Mikkelin ammattikorkeakoulun sähkö- ja informaatiotekniikan ...
 • Hyvinvointipalvelukeskus Elixiirin toiminnan selkeyttäminen : Palvelumuotoilu apuna toiminnan kehittämisessä 

  Ahonen, Katja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Hyvinvointipalvelukeskus Elixiirin palveluiden tuotannon kehittäminen palvelumuotoilun näkökulmasta. Elixiiri on Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoima oppimisympäristö, jota erityisesti ...

Näytä lisää