Uusimmat viitteet

 • Javascript Full Stack -kehitys : Case: Makeko-arviointipalvelu 

  Vuorela, Johannes (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Verkkopalveluiden ohjelmointi on lisännyt suosiotaan lähivuosina. Verkkosivujen toteuttaminen koki vallankumouksen, kun kehittäjät ottivat HTML5-kielen laaja-alaisesti käyttöön. Sen rinnalla JavaScript-kieli on tätä nykyä ...
 • Pelillistäminen ja käyttäjäkokemuksen suunnittelu mobiilisovelluksessa 

  Markkanen, Inari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoite on tutkia pelillistämistä ja käyttäjäkokemuksen suunnittelua mobiilisovellukseen ja siirtää teoria käytäntöön. Sovellus on yrityksen kehittämisen tueksi suunniteltu ja sovelluksen mielenkiintoa lisätään ...
 • Pelisuunnittelu ja pelin ensimmäisen prototyypin toteuttaminen 

  Korhonen, Joonas (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Pelien kehitys on muuttunut paljon videopelien noin viiden vuosikymmenen pituisen historian aikana. Työkaluja videopelien kehittämiseen on tarjolla aiempaa enemmän ja ilmaisversiot alentavat pelikehityksen aloittamisen ...
 • Yrityksen graafisen ilmeen ja WordPress-teeman suunnittelu ja toteutus 

  Nordlund, Sara (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on graafisen ilmeen ja verkkosivuston suunnittelu ja toteutus. Työn toimek-siantajana toimii mikkeliläinen metsäohjelmistoyritys Wuudis Oy. Opinnäytetyöni tavoitteena on luoda startup-yritykselle ...
 • GWT - Sovelluskehys käyttöliittymän toteuttamiseen : Käyttöliittymän toteuttaminen UiBinder-sovelluskehyksellä 

  Niskanen, Jonne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä vastataan työn toimeksiantajana toimivan Observis Oy:n tarpeeseen saada selvitys nykyisen UiBinder-sovelluskehyksen soveltuvuudesta yrityksen käyttöön. Yritys on käyttänyt tähän asti GWT-sovelluskehityspr ...
 • KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN VERKKOSIVUSTON KÄYTETTÄVYYSTESTAUS 

  Oksanen, Jukka-Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Käytettävyystesti on erittäin ratkaiseva tekijä, miten verkkosivu tulee tavoittamaan asiakkaat ja kuinka hyvin asiakkaat pystyvät käyttämään verkkosivua tehokkaasti. Oikein ja huolella tehty käytettävyystesti parantaa ...
 • TALKOOTYÖ JURASSIC ROCKISSA : Dokumenttisarja esituotannosta julkaisuun 

  Väkevä, Tuomo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Talkootyö Jurassic Rockissa on viisiosainen dokumenttisarja, joka kertoo tapahtuman vapaaehtoistyöntekijöistä. Jurassic Rock on vuodesta 2007 lähtien Mikkelissä järjestetty musiikkifestivaali. Tapahtumassa työskentelee ...
 • Ohjaajan rooli lyhytelokuvatuotannossa 

  Viinanen, Marianne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö käsittelee ohjaajan roolia ja työtehtäviä lyhytelokuvatuotannossa. Teoriaosuudessa käydään yleisesti läpi elokuvatuotannon kolme vaihetta, jotka ovat esituotanto, tuotanto ja jälkituotanto, sekä paneudutaan ...
 • Yksikkötestaus AngularJS-sovelluksessa 

  Kettunen, Antti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Sovelluskehitys käy kiivaammin kuin koskaan ennen. Web-teknologioiden kehittyessä yhä useampi pal-velu laajentaa toimintaansa Internetiin, ja tämän siirtymän helpottamiseksi luodaan vuosi toisensa jäl-keen uusia työkaluja ...
 • Twitch chatbotin ohjelmointi 

  Hämäläinen, Juha T. (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda botti, joka kykenee valvomaan Twitchin tarjoaman suoratoistopal-velun yhteydessä tapahtuvaa keskustelua ja antamaan streamaajalle chatin hallintaa helpottavat työkalut. Samalla oli ...
 • Web crawler – Case: WorldSome Oy 

  Laasonen, Niko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tutkin web crawlereiden toimintaa ja toteutin WorldSome Oy:lle tarkoituksiinsa sopivan web crawler -palvelun käyttöliittymineen. Työssä oli oleellista selvittää voidaanko vaatimuksien mukainen sovellus ...
 • Animoinnin merkitys web-kehityksessä 

  Makkonen, Sini (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Animoinnin merkitystä web-kehityksessä ei yleisesti ottaen huomioida riittävästi. Ilman animointia websivut ovat kuolleet ja elottomat. Animointi on se tekijä, joka herättää sivut eloon ja käyttäjä kokee sivujen olevan ...
 • Mikkelin jäähallin mediatekniikka ja jääkiekko-ottelutapahtuman vertailu 

  Löfman, Timi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Mikkelin Jukureiden jääkiekko-otteluiden sisällön tutkiminen ja vertailu Kouvolan sekä Jyväskylän otte-luihin oli tärkeää, jotta Jukureilla olisi mahdollisuus löytäää kehittämisideoita omiin ottelutapahtumiinsa. Vertailussa ...
 • UX verkkosivuja suunniteltaessa 

  Niskanen, Saara (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyöni aiheena on käyttäjäkokemus ja käyttäjäkeskeinensuunnittelu. Käyttäjäkokemusta on kaikki, mitä käyttäjä kokee ja tuntee, kun hän esimerkiksi vierailee verkkosivuilla. Opinnäytetyöni tavoitteena on tutkia ...
 • HTML5-SOVELLUSKEHITYS - Case: Ilmavirtalaskuri 

  Saareks, Jani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena on HTML5-sovelluksen toteutus ja suunnittelu Jeven Oy:lle. Sovelluksen on tarkoitus helpottaa ilmavirtojen laskemista ja näin olla apuvälineenä työntekijöille. Sovellus on tulossa yrityksen ...

Näytä lisää