Uusimmat viitteet

 • Lisäkaukovalojen lainsäädäntö ja valotehojen vertailu eri polttimotyypeillä 

  Luukko, Topi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selventää lisäkaukovalojen lainsäädäntöä ja vertailla erilaisia polttimotyyppejä ja niitten valotehoja markkinoilla yleisesti myynnissä olevassa lisäkaukovaloumpiossa. Valotehoja ...
 • Katsastustoiminnan suunnittelu merkkikorjaamolle 

  Hakonen, Mika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyössä tarkoituksena oli suunnitella kevyiden ajoneuvojen katsastustoiminta Toyota-merkkikorjaamolle (Autoliike Koskinen Oy). Työssä tutkittiin katsastuslain uudistuksen vaikutusta katsas-tustoiminnan perustamiseen. ...
 • Talvirenkaiden kehitys 

  Nyman, Oskari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli perehtyä talvirenkaiden kehitykseen. Työssä selvitettiin, kuinka Suomessa talvisin käytössä olevat kitka- ja nastarenkaat ovat kehittyneet viimeisen parinkymmenvuoden aikana. Lähteenä työssä ...
 • Rengaspaineiden valvontajärjestelmä : Järjestelmän tarpeellisuus 

  Puhakka, Jarkko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia rengaspaineiden valvontajärjestelmiä ja sen tarpeellisuutta autossa. Tarkoituksena oli tutkia kirjallisista lähteistä kahta toiminnaltaan erilaista rengaspainevalvontajärjestelmää, ...
 • Raskaankaluston ajovastukset 

  Ylönen, Ossi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Kirjallisuustyössäni tutkitaan kuorma-autoissa käytettävien kahden erilaisen päällirakenteen vaikutusta ajovastuksiin. Ajovastuksien tutkimuksia hyödyntämällä on mahdollista vähentää polttoaineen kulutusta ja parantaa ...
 • Lyijyakkuvertailu 

  Vesterinen, Matias (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn tarkoituksena oli tutkia erimerkkisten ja -hintaisten lyijyakkujen eroja. Työssä oli viisi erilaista akkua, joita vertailtiin: edullinen, kalliimpi, EFB, AGM ja usean käyttötarkoituksen akku. Verrattavia kohteita ...
 • Rengaspaineiden valvontajärjestelmät 

  Maamela, Sami (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä 1. marraskuuta 2012 jälkeen tyyppihyväksyttyjen ja kaikkiin 1. marraskuuta 2014 jälkeen ensirekisteröityjen henkilöautojen pakolliseksi varusteeksi tulleisiin rengaspaineiden ...
 • Raskaan kaluston uudet massa- sekä mittamuutokset : Valtioneuvoston käyttöasetuksen muutos 407/2013 

  Ahonen, Joel (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan raskaan kaluston massoja – sekä mittoja. Opinnäytetyössä on tarkoitus perehtyä valtioneuvoston käyttöasetuksen muutoksen 407/2013 mukanaan tuomiin uudistuksiin sekä vaikutuksiin etenkin ...
 • Mopon nopeudenmittausdynamometri : Suunnitelma 

  Lento, Janne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella mopon nopeudenmittaamiseen soveltuva dynamometri, jolla mopon huippunopeus voidaan mitata turvallisesti sekä ilman kuljettajasta tai säästä johtuvia muuttujia. Tavoitteena oli ...
 • MONIMERKKIKORJAAMON ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS : Näkyvyyden lisääminen 

  Salo, Lauri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Mikkelin AS-Huollon asiakkaiden mielipiteitä ja tyytyväisyyttä korjaamon toimintaan. Työn tavoitteena oli myös tutkia eri keinoja asiakastyytyväisyyden, -uskollisuuden sekä ...
 • Autotekniikan haasteet pelastusalalla : Henkilö- ja pakettiautojen tekniikka 

  Iljinen, Marko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli kerätä kaikki tieto erilaisista komponenteista henkilö- ja pakettiautoista, jotka mahdollisesti vaarantavat pelastajien työturvallisuutta, ja tehdä teorian pohjalta pelastajien kou-lutukseen ...
 • Professional eco-efficient equipment and eco-responsible restaurants 

  Goretsky, Alexey (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Nowadays, more and more restaurants are considered to be eco-efficient. Therefore, professional kitchen equipment has a great significance. The following research observes and tests different models of modern kitchen ...
 • POLTTOMOOTTORIN KAASUNVAIHDON TEHOSTAMINEN : Imu- ja pakosarjan muutos Fin R2WD -luokan ralliautoon 

  Hakulinen, Janne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehostaa valmiiksi viritetyn polttomoottorin kaasunvaihtoa. Kohdeau-tona käytin omistamaani Renault Clio 2.0 Sport -kilpa-autoa. Opinnäytetyöni tarkoitus oli mitoittaa ralli-käyttöön parhaiten ...
 • Hydraulinen puutavarakuormain ATV-käyttöön 

  Haverinen, Tatu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyössä suunniteltiin ja tutkittiin puutavarakuormaimen sovellusta mönkijän metsäperävaunuun. Opinnäytetyössä perehdyttiin myös hydrauliikan suunnitteluun,laskemiseen ja sen toteutukseen. Kuormaimen puomeista ...
 • Ajoneuvon museointi 

  Mitikka, Olli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ajoneuvon erilaisia museointitapoja ja harrastusta museoajoneuvojen ympärillä. Museointitapojen tutkiminen keskittyi Suomessa olemassa oleviin menetelmiin, eli entisöintiin ja ...

Näytä lisää