Uusimmat viitteet

 • Pinnoitteen valinta saostumisen estämiseksi 

  Tamminen, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää pinnoitemateriaali ja pinnoitusmenetelmä, jolla pysyttäi-siin estämään orgaanisen saostuman muodostuminen materiaalin pinnalle. Saostumaongelma esiintyy sellunpesuprosessissa, ...
 • Kenttäkovuusmittauksen kalibrointipalasarja 

  Lehtinen, Tiia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa teräksestä valmistettu kalibrointipalasarja kenttäkovuusmittauksille. Inspecta Oy on opinnäytetyön tilaaja, ja se aikoo hyödyntää tutkimustuloksia ja koe-kappaleita jatkossa ...
 • Fatigue of the Orthotropic Layer in Glass Fiber Reinforced Composites 

  Ojamo, Tiina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
  Abstract This thesis focused on the characterization of glass fiber reinforced composite materials and the determi-nation of their mechanical properties. The manufacture of glass fiber reinforced laminate materials was ...
 • Sylinterinpesuyksikön kehittäminen ja tuotantotoiminnan tehostaminen 

  Kranni, Antti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän insinöörityön aiheena oli tehdä suunnitelma Helprint Oy:n sylinterinpesutoiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen. Kehittämissuunnitelma tehtiin, jotta nykyinen tolueenikäyttöinen pesukone voidaan korvata ympäristö- ...
 • Pintakäsittelyn vaikutus alumiinin ja hartsin liitoksessa 

  Sipilä, Lauri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyössä tutkittiin eri pintakäsittelyjen vaikutusta alumiinin ja hartsin väliseen liitokseen. Tutkitut pintakäsittelyt olivat anodisointi, eri asteiset hionnat, sekä alumiinin käsittely kiinnitysaineella. Työssä ...
 • Kämmentietokoneen kuorirakenteen prototyypin mekaniikkasuunnittelu 

  Kousa, Jussi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytetyöni kertoo kämmentietokoneen kuorirakenteen mekaniikkasuunnitteluprosessista. Opinnäytetyön aiheen sain Mikkelin ammattikorkeakoulun tuotekehitysstudio hankkeen kautta. Työn toimeksiantajana toimi savonlinnalainen ...
 • Höyrynkehittimen modernisointi 

  Töllikkö, Rami (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämä opinnäytetyö on tehty ristiinalaiselle Steamrator Oy:lle. Steamrator Oy suunnittelee, valmistaa ja kokoaa höyry ja lämmitysjärjestelmiä sekä betonivalumuotteja. Pääosa tuotteista on vakioituja, mutta osa tehdään ...
 • Lämpökäsitellyn kuusen taivutuslujuuden vertailu kahdella eri menetelmällä 

  Virkkunen, Tuulia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tehtävän toimeksiantaja oli Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy /YTI – palvelut. Tutkimus liittyi myös Petteri Torniaisen tutkimuksiin SLU: ssa (Svenska Lantsbruk Universitet ja LTU:ssa (Luleå Tekniska Universitet). Tehtävänä ...
 • Varaosahuollon kehittäminen 

  Kontinen, Antti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämä opinnäytetyö perehtyy UPM Oy:n Jokilaakson paperitehtaiden varaosahuoltoon ja sen kehittämi-seen. Lähtötilanteen ja aihe-alueen laajuudesta johtuen työssä on useampia osa-alueita, joita on tutkittu. Työhön on tehty ...
 • Telahionnan kehittäminen 

  Rauhala, Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin UPM-Kymmene Oyj:n Jokilaakson tehtaille kevään 2010 aikana. Työn tarkoituksena oli kehittää tehtaiden telahiontaa UPM-Kymmene Oyj:n Kaipolan telahiomossa ja tutkia uusinta on-site hiontatekniikkaa. ...
 • Komponenttikirjaston luominen Inventorilla 

  Parvinen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämä työ on tehty Imatralla sijaitsevalle Insinööritoimisto Metsolle, joka on osa Comatec -konsernia. Insi-nööritoimisto Metso tarjoaa erilaisia suunnittelu- ja kunnossapitopalveluita teollisuuden yrityksille. Työn ...
 • Painokoneen jäähdytystelaston voimansiirron suunnittelu 

  Kasurinen, Mika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tutustua mikkeliläisen painotalon St Michel Print Oy:n painokoneen jäähdytystelaston voimansiirtoon ja suunnitella se uudestaan käyttäen hammashihnoja. Alkuperäinen voimansiirto on toteutettu ...
 • Savonlinnan aikuisopiston poltto- ja plasmaleikkauslaitteiston kehittäminen 

  Korkiakoski, Esa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2010)
  Savonlinnan aikuisopiston tiloissa toimii opetus- ja pk-yritysten palvelutoimintaa harrastava polttoleikkausja hienosädeplasmayksikkö. Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella koneen toimintaa parantavia muutoksia, jotka ...
 • Väliviilun vaikutus ohutviiluvanerin laatuun 

  Turunen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
  Tämä opinnäytetyö tutkii ohutviiluvaneria ja kuinka väliviilun laatu vaikuttaa valmiin ohutviiluvanerin laatuun. Työssä selvitetään voisiko Vilkon Oy hyödyntää huonolaatuista väliviilua paremmin, kuin mitä tähän asti on ...
 • Lämpötilan vaikutus puun mekaanisessa pituudenmittauksessa 

  Pulkkinen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2009)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka suuri vaikutus ulkoilman lämpötilalla on puun rungon mekaanisessa pituudenmittauksessa hakkuutyömaalla. Hakkuukonetyössä on havaittu ongelmalliseksi mittalaitteen riippuvuus ...

Näytä lisää