Uusimmat viitteet

 • Hakepolttimen ohjauskeskus 

  Saalasti, Kari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä rakensin ohjauskeskuksen pienelle, noin 20kW hakepolttimelle. Yritin tehdä polttimen toiminnan mahdollisimman automaattiseksi ja vähentää tarvetta käsisäädölle. Samalla polttimen taloudellisuutta ...
 • 3D-tulostin 

  Jaatinen, Jyri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää onko PLA- tai ABS-muovia käyttävän 3D-tulostimen rakentaminen taloudellisesti järkevä vaihtoehto valmiin tulostimen ostamiselle. Tulostin suunniteltiin ja rakennettiin budjetin mukaan. ...
 • Tiedonsiirto suunnittelijan ja urakoitsijan välillä nykyaikaisilla menetelmillä 

  Laiho, Juho (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyöni toimeksiantaja oli Etteplan Design Center Oy, joka on teollisten laitteiden ja koneiden suunnitteluun ja teknisen dokumentoinnin ratkaisuihin erikoistunut asiantuntijayritys. Työssäni oli tarkoi-tus tutkia ...
 • KNX-oppimisympäristön rakennus ja ohjelmointi 

  Jämsä, Jani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyö tehtiin Mikkelin ammattikorkeakoululle. Mikkelin ammattikorkeakoululla ei ennestään ollut KNX-tekniikan kattavaan opetukseen soveltuvaa oppimisympäristöä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, rakentaa ...
 • Teollisuuskiinteistön energiansäästö : Valaistus 

  Salonen, Toni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä selvitettiin oikeanlainen energiatehokas Led-valaistusratkaisu korvaamaan vanhat mo-nimetalli-syväsäteilijävalaisimet. Työ tehtiin Metsä Wood Suolahden vaneritehtaalle. Tavoitteena oli tuot-taa ohjeistus ...
 • Uusiutuvat energiamuodot 

  Liukkonen, Jani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli pureutua tarkemmin vallalla oleviin uusiutuviin energiamuotoihin. Pyrin saamaan erilaisista energiamuodoista avattua pääperiaatteen ja käyttömuodot. Pääpaino tarkastelussa on laskettu ...
 • Yliaaltojen muodostuminen ja niistä aiheutuvat haitat 

  Forsell, Tommi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja korjata kauppakeskuksessa olevan virtakiskojärjestelmän meluhaitta. Työ alkoi jakelujärjestelmän ominaisuuksien selvittämisestä sekä laaja-alaisista mittauksista jakelukiskon ...
 • Liiketoimintasuunnitelma valaistussuunniteluun 

  Nieminen, Sauli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hyvää liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa vaadittavat ja huomioon otettavat erityiskohdat sekä tutkia oman liikeidean mahdollisuuksia laajentamalla liikeidea liiketoimintasuun ...
 • Verkkotietojärjestelmän liittäminen osaksi luotettavuuslaskentaa 

  Merelä, Pekka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ABB Oy:n valmistaman DMS 600 tietojärjestelmän liittämistä osaksi Virtaveikot Oy:n kehittämää SLIMO Power Grid Analyzer luotettavuuslaskentaohjelmistoa. Verkkotietojärjestelmän ...
 • CAD-piirrosmerkkien suunnittelu Helvarin DALI-valonohjauslaitteille 

  Kaijansinkko, Tommi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tilaaja on Helvar Oy. Helvar on energiatehokkaisiin valaistusratkaisuihin erikoistunut yritys. Helvar kehittää komponentteja ja ratkaisuja valaisimiin ja valaistuksenohjausjärjestelmiin. Helvarin pääkonttori ...
 • Pienkiinteistön sähköverkko nollavian aikana ja perustilassa 

  Solmari, Hannu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä vuorokausi jaettiin viiteen sähköenergian käytön suhteen erilaiseen 3 tunnin aikajak-soon (aamu, päivä, iltapäivä, ilta ja yö). Verkon normaalin tilan selvittämistä varten tehtiin verkkoanalysaattorilla ...
 • Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n vyöhykeliittymien hinnoittelun määrittäminen 

  Jonsson, Jarkko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liittymähinnoitteluun ja sen määräytymisperusteisiin sekä nykyisen hinnoittelun kehittämismahdollisuuksiin. Työssä määritettiin Kymenlaakson Sähköverkko ...
 • RAKENNUSSÄHKÖISTYSOHJELMAN SUUNNITTELUTYÖKALUJEN KEHITYS/ KÄYTÖN TEHOSTAMINEN 

  Luotola, Erno (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tilaajana toimi Protacon Oy ja sen rakennussähköistysosasto. Protacon Oy on suomalaisen Protacon Group konsernin tytäryhtiö. Protacon Group on teknologia-alan suunnittelu- ja palvelukonserni, joka tuottaa ...
 • Muuntamosaneerausten vaiheet ja kustannukset : Kustannusten alentaminen 

  Peltola, Lauri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tilaaja oli Haminan Energia Oy. Haminan Energia Oy:n ydinliiketoimintaa ovat sähkö-, maakaasu-, kaukolämpö- ja tiedonsiirtoverkot sekä niiden ylläpito ja käyttö. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ...
 • Maalämmön kannattavuus teollisuuskiinteistössä 

  Heikkinen, Olli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työssä tehtiin kannattavuuslaskema teollisuuskiinteistön lämmitysjärjestelmän vaihtamiselle. Kohteesta haluttiin myös tietää maalämmön takaisin maksuaika kyseiselle kiinteistölle. Korkokantana laskuissa käytettiin maltillista ...

Näytä lisää