Uusimmat viitteet

 • Palvelunestohyökkäykset ja niiltä suojautuminen 

  Oranen, Lari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Palvelunestohyökkäykset ovat viime vuosien aikana saaneet runsaasti palstatilaa, varsinkin pankkeja vastaan tehdyt hyökkäykset ovat herättäneet suurta huomiota. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia palvelunestohyökkäyksien ...
 • Tuotelistaus hajautetuista lähteistä 

  Kuitunen, Masa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda listaus Ahlstrom Glassfibren OY:n Mikkelin tehtaan tuotteista, jossa eri käyttäjien kannalta keskeisimmät tuoteominaisuudet olisi nähtävillä. Konsernin käyttämässä Orderplan-nimisessä ...
 • Phonegap puhelinsovellus riistatietojen keräämiseen 

  Soila, Maxim (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimiva älypuhelinsovellus riistatietojen keräämiseen. Sovelluksen tuli kerätä käyttäjän valitsemat tiedot riistatapahtumasta ja lähettää ne palvelimelle. Opinnäytetyössä tutkittiin ...
 • INVESTIGATION OF DIGITAL CERTIFICATES : Verification of reliability and resistance to external attacks 

  Gromyko, Evgeniia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  The purpose of the current study it to verify the reliability of Digital Certificates implemented on the websites. The thesis helps to get an idea if it is safe to use the online services for the transmission of confidential ...
 • INVESTIGATION OF DIGITAL CERTIFICATES : Creation of self-signed certificate on Windows 8 

  Malygin, Evgeny (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2014)
  The purpose of this study was to create a free of charge self-signed certificate for a local domain. Such certificate can be used for analysing and testing a web server, checking operability of a system with SSL certificate, ...
 • Taloyhtiön vuosikertomus : Työkalun lisääminen Tampuuriin 

  Ihalainen, Teemu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli etsiä toimiva ohjelmarakenne jolla voidaan työkaluun myöhemmin lisätä helposti tarvittavia laajennusosia ja ominaisuuksia. Opinnäytetyössä tutkittiin käytännössä toimivinta rakennetta. ...
 • Mikkelin kaupungin työntekijöiden Safemove-yhteyksien käyttö 

  Ervast, Jussi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Mikkelin kaupungin työntekijöiden Safemove VPN-ohjelman tietoliikenneyhteyksien käyttöä työssään, eli kuinka paljon erilaisia yhteystapoja käytetään ja kuinka tyytyväisiä käyttäjät ...
 • Kodin Mediakeskus 

  Karinen, Topi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
  Mediakeskus on tietokonetta pohjana käyttävä laite, jota voidaan käyttää erillisten medialaitteiden korvaajana. Tämä opinnäytetyö keskittyy tutkimaan voidaanko tietokoneella korvata kodin viihdelaitteisto, videon toistoon ...
 • RUUVITRACKER - AVOIMEN LÄHDEKOODIN GPS- PAIKANNUSJÄRJESTELMÄ : Järjestelmän toiminta ja hyödyntäminen 

  Tissari, Jani (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
  RuuviTracker on Lauri Jämsän suunnittelema ja harrastelijapohjalta aloitettu GPS-paikannusjärjestelmä, joka noudattaa avoimen lähdekoodin periaatteita. Järjestelmä koostuu fyysisestä RuuviTracker-laitteesta, sekä sitä ...
 • Windows Server 2012 : Hyper-V 

  Gaskin, Jonathan (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua virtualisointiin ja Microsoftin uuteen Windows Server 2012 -palvelinkäyttöjärjestelmään ja Hyper-V- rooliin. Tavoitteena oli myös selvittää uudistetun Hyper-V:n ominaisuuksia ...
 • Verkkosivujen toteutus sisällönhallintajärjestelmällä 

  Oinonen, Antti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin sisällönhallintajärjestelmiä verkkosivujen hallinnointijärjestelmänä. Läpi käytiin, kuinka sisällönhallintajärjestelmät muodostuvat, mitä komponentteja ne tarvitsevat toimi-akseen sekä ...
 • Kaupunkialueen 3D-mallintamisen kevyet menetelmät : case satamalahden alue SketchUpilla 

  Kuhno, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
  3D-kaupunkimallinnus tarkoittaa jonkin kaupungin tai kaupunginosan virtuaalista mallintamista joko demonstraatio- tai tutkimustarkoituksiin. Tämä opinnäytetyö pyrki selvittämään, miten SketchUp toimii kaupungin kokoisen ...
 • OSPF-reititysprotokollan ominaisuudet 

  Höylä, Tero (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tämän työn tarkoituksena oli tutustua tarkemmin OSPF-reititysprotokollaan, joka on yksi laajimmin käytettyjä reititysprotokollia. Tutustuin OSPF-protokollaan aluksi teoriassa. Käytin yhtenä lähteenä John T. Moyn kirjaa ...
 • Sageko Matlabin korvaaja? 

  Moilanen, Mikko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tässä insinöörityössä tutkitaan voiko Sagella korvata Matlabin korkeakouluopinnoissa matemaattisen analyysin opiskelutyövälineenä. Tutkimuksen perusteella arvioidaan, että onko Sagella tulevaisuutta ohjelmistona, ...
 • Asiakaskohtainen nimipalvelu 

  Turkia, Jyri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on toteuttaa asiakaskohtainen nimipalvelu BIND view-ominaisuutta hyödyntäen sekä arvioida järjestelmän skaalautuvuutta laajempaan ympäristöön. Toteuttamalla pienimuotoisessa ympäristössä ...

Näytä lisää