Uusimmat viitteet

 • Asuinrakennuksen energiatehokkuus ja energiankulutukseen vaikuttaminen 

  Vaskelainen, Lasse (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kaukolämmöllä lämmitettävän pientalon energiatehokkuutta. Työssä vertailtiin rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavien rakenteiden ja LVI-järjestelmien vaikutusta E-lukuun, energialuokkaan ...
 • Maaningan viemäriverkoston saneerauskohteiden priorisointi 

  Laari, Henri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa viemäriverkoston saneerattavat verkoston osat, määritellä niille saneerausjärjestys ja -menetelmä. Tuotos oli viemäriverkoston saneeraussuunnitelma ja sen priorisointi. Opinnäytetyön ...
 • Paineilmakompressoreiden lämmöntalteenotto teollisuuskohteissa 

  Lankinen, Tatu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Insinööritoimisto Jormakka Oy, joka sai tilauksen paineilmakompressoreiden lämmöntalteenoton suunnittelusta Abloy Oy:lta. Opinnäytetyössä tutkitaan eri vaihtoehtoja, kuinka hyödyntää ...
 • Ilmanvaihtolaitteiden mitoitusohjelmisto erikoistuotteille 

  Kauppi, Ville (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää mitoitusohjelmisto, jolla voidaan määrittää ilmanvaihdon erikoistuotteet. Opinnäytetyön tarkastelun kohteena oli aktiivijäähdytyspalkit. Erikoistuotteilla tarkoitettiin aktiivipalkkien ...
 • Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston LVI-automaation etävalvontamahdollisuuksien kartoitus 

  Stenholm, Valtteri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Rakennusautomaationjärjestelmien etähallinta mahdollistaa rakennuksen toimintojen tarkastelemisen sekä niiden muuttamisen ajasta taikka paikasta riippumatta. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa eri tapoja toteuttaa ...
 • Poistoilmalämpöpumppujärjestelmän mitoitus ja valinta 

  Lepola, Ristomatti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli mitoittaa ja suunnitella poistoilmalämpöpumppujärjestelmä Kouvolassa sijaitsevaan asuinkerrostaloon sekä vertailla saatuja tarjouksia mahdollisimman kattavasti. Työn tavoite oli tarjota ...
 • Kampusrakennusten ilmankäsittelykoneiden ominaissähköteho 

  Hämäläinen, Markus (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksella sijaitsevien kahden opetusrakennuksen ilmankäsittelykoneiden ominaissähkötehoa Schneider Electricin hallinnoiman eValvomon avulla, johon ...
 • Varaava hakelämmitys viljankuivauksessa 

  Vanhatalo, Simo (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko Uudellamaalla sijaitsevalla maatilalla kannattavaa siirtyä rakennusten nykyisistä lämmitysjärjestelmistä yhteen keskitettyyn haketta ensisijaisesti polttoaineena käyttävään ...
 • Moduulihammasklinikan LVI-suunnittelu 

  Vepsäläinen, Matti (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää moduulihammasklinikkaa yhdessä Smartclinics-hankkeen muiden osapuolten kanssa. Työssä käsiteltiin hammasklinikan kehittämistä LVI-tekniikan saralla. Suomessa ei ole aiemmin toteutettu ...
 • Energiaa säästävät ratkaisut vuotovesien vähentämiseksi 

  Kekkonen, Mika (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä tutkittiin VEVO – projektin osatutkimuksena vuotovesiä ja tavoitteena oli löytää eri keinoja vuotovesien määrän vähentämiseksi. Samalla oli tarkoitus tutkia yhden Mikkelin alueen jäteve-denpumppaamon pumppuja. ...
 • Poistoilman LTO:n tuottama energiansäästö 

  Jokela, Heikki (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunnan Susiniemen leirikeskukseen asennetun nestekiertoisen poistoilman lämmön talteenottolaitteen toimintaa. Poistoilman lämmön tal-teenottolaitetta käytetään ...
 • Keskitetyn ja hajautetun ilmanvaihtojärjestelmän vertailu 

  Valkonen, Henri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena vertailla keskitettyä ja hajautettua ilmanvaihtojärjestelmää keskenään. Näitä kahta järjestelmää verrattiin keskenään ominaisuuksien ja kustannusten kautta. Ominaisuuksissa tutkittiin ...
 • Leikkaussalin ilmanvaihdon todentamismittaukset 

  Vornanen, Henri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa leikkaussalin ilmanvaihdon laatua ja toimivuutta todentavat mittaukset. Leikkaussalin sisäilman puhtaus on merkittävä tekijä leikkauksien ja toimenpiteiden aikana tapahtuvien ...
 • Rakenteiden ja taloteknisten ratkaisujen vaikutus pientalon E-lukuun ja ostoenergiantarpeeseen 

  Romo, Janne (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Vuodesta 2012 alkaen uudisrakennusten kokonaisenergiankulutukselle, E-luvulle, on annettu suurimmat sallitut arvot, jotka uudisrakennuksen tulee alittaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia rakenteiden ja taloteknisten ...
 • Energiakaivojen mitoitukseen liittyvät tekijät 

  Purhonen, Saku (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten energiaa on saatavissa energiakaivosta ja millaisia vaikutuksia näillä tekijöillä on. Näihin tekijöihin perehdyttiin tutustumalla aiheesta aiemmin julkaistuun tutkimustietoon. ...

Näytä lisää