• 3D-tulostettujen rankojen istuvuus : tulosteiden tasalaatuisuus ja tukipalkkien vaikutus 

   Huusko, Inga; Loppukaarre, Kimmo; Nieminen, Katri; Nisula, Mari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Metallirunkoisia osaproteeseja eli rankoja käytetään korvaamaan menetettyjä hampaita muovisia osaproteeseja sirommilla ja kestävämmillä rakenteilla. Istuva ranka on tukeva,mahdollisimman huomaamaton ja helppo pitää puhtaana. ...
  • Kuormittuminen hammaslaboratoriossa : fysikaaliset altisteet ja fyysiset kuormitustekijät 

   Moilanen, Sari; Sainio, Essi; Sadinmaa, Jani; Tiihonen, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Hammasteknikon työssä on monia erilaisia kuormitustekijöitä ja altisteita, jotka aiheutuvat esimerkiksi käytettävistä koneista ja laitteista, materiaaleista ja työasennoista. Ne voivat heikentää työhyvinvointia ja johtaa ...
  • Irrotettavien hammasproteesien puhdistusmenetelmät 

   Iltanen, Maiju; Rönkkö, Ninni; Salminen, Liisi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on puhdistustestin ja siihen liittyvän esitietolomakekyselyn avulla luoda tietoa irrotettavien hammasproteesien puhdistusmetodien toimivuudesta, ja lisätä sekä vanhustenhoitajien että proteesien ...
  • 3D-tulostetun med610-biomateriaalin soveltuvuus purentakiskomateriaaliksi : Purentakiskomateriaalien kulutuskestävyysvertailu 

   Kähäri, Miika; Lager, Antti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin eri purentakiskomateriaalien kulutuskestävyyttä. Vertailussa oli mukana neljä eri materiaalia, joista kolme oli erilaisia keitto- ja kylmäakryylejä ja yksi oli bioyhteensopiva 3D-tulostettava ...
  • Historialliset hammasteknikon kojeet & laitteet : laitteiden museointi ja tietokirjan toteutus 

   Markkanen, Niina; Määttä, Elisa; Tarkiainen, Henna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tallentaa Metropolian Ammattikorkeakoulun Viertotien pisteessä säilytyksessä olleiden vanhojen hammasteknisten laitteiden kokoelman dokumentointi. Laitteiden dokumentoinnin ohessa on ...
  • Irrotettavan hammasproteesin huoltotuotekokonaisuus 

   Knuutila, Heli; Rissanen, Olli; Wallin, Sonja (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa irrotettavan hammasproteesin käyttäjälle huoltotuotekokonaisuus, joka sisältää kaikki irtoproteesin päivittäisessä huoltamisessa tarvittavat välineet. Sisällön suunnittelu tehtiin ...
  • Hammastekniikan koulutusohjelman työharjoittelujaksojen kehittäminen 

   Merikallio, Miikka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Vuoden 2013 keväällä Metropolia ammattikorkeakoulu ilmoitti lopettavansa hammastekniikan koulutusohjelman viimeisten opiskelijoiden valmistuessa joulukuussa 2016. Syksyllä 2015 Turun ammattikorkeakoulussa aloitettiin uusi ...
  • Valokovetteisella muovilla pinnoitettu lasikuitu lämpökovetteisen polymeerin vahvikkeena 

   Karilahti, Kati; Päivinen, Rakel (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, soveltuuko valokovetteisella muovilla pinnoitettu lasikuituvahvike (everStick) käytettäväksi lämpöpolymeroituvan muovin (keittoakryyli) kanssa. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen, ja ...
  • Lasersintraus - metallirankojen tulevaisuus? : lasersintrattujen ja valettujen metallirankojen istuvuus- ja kestävyyserot vertailussa 

   Orhanen, Kia; Panula, Sakari; Tornberg, Peitsa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Osaproteeseja käytetään korvaamaan osaa hampaistosta, kun jäljellä on vielä muutamia jäännöshampaita. Osaproteeseja on muovisia sekä metallirunkoisia. Metallirunkoisilla osaproteeseilla päästään sirompiin ...
  • Implanttiabutmenttien valintaan liittyvät haasteet 

   Eskola, Emilia; Kilponen, Päivi; Määttä, Janiika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää abutmentin valintaan liittyviä ongelmia. Tavoitteena oli löytää vastauksia kysymyksiin: Mitä abutmentin valinnassa tulee ottaa huomioon? Mitä vääränlainen abutmentti voi ...
  • Hammastekniikan koulutusohjelman harjoittelun kehittäminen 

   Jokela, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Hammastekniikan koulutusohjelmassa on oltava opetusministeriön mukaan vähintään 75 opintopistettä ammattitaitoa edistävää harjoittelua. Metropolia Ammattikorkeakoulussa harjoittelu tapahtuu koulussa tehden fantom-töitä ja ...
  • Kuituvahvikkeen vaikutus väliaikaisen sillan vahvuuteen : materiaalitestaus Stick Tech Oy:lle 

   Sorjonen, Sanni; Tornberg, Eevakaisa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää erilaisten kuituvahvikkeiden vaikutusta väliaikaisen sillan vahvuuteen. Toimeksianto opinnäytetyöhön tuli Stick Tech Oy:ltä. Testattavia kuitutyyppejä oli yhteensä kuusi, ja ...
  • Muovin ja metallin liittäminen : hammastekniikassa käytettävien menetelmien testaaminen 

   Heikura, Marika; Kuosmanen, Pauliina; Mettälä, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kobolttikromin ja akryylin liitoksen kestävyyttä käyttäen erilaisia pintakäsittelymenetelmiä ja -aineita. Hammaslääkäri Kari Luotio otti yhteyttä Metropolian hammastekniikan ...
  • Valokovetteisen kuitulujitteen käyttö korjausakryylin kanssa 

   Ahonen, Riikka; Laine, Sointu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö on StickTech-yrityksen tilauksesta tehty vertailututkimus everStick -kuitulujitteen sopivuudesta hammasteknikkojen suosiman korjausakryylin kanssa käytettäväksi. Tutkimusmetodina on kokeilla eri ...
  • Väliaikainen implanttikantoinen silta : apuväline lopullisen implanttikantoisen siltatyön valmistukseen 

   Turunen, Sini (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoite on selvittää väliaikaisen implanttikantoisen sillan funktio hoitoprosessissa, jossa potilaalle tehdää lopullinen implanttikantoinen hammassilta. Miksi ja milloin sellaista käytetään sekä miten ...
  • CAD-laitteistojen käytettävyys hammastekniikassa 

   Markkanen, Henri; Maury, Saul; Niinikoski, Elias; Westerholm, Jerker (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on arvioida ja vertailla eri valmistajien CAD–ohjelmien ja skannereiden käytettävyyttä sekä eroavaisuuksia hammastekniikassa. Opinnäytetyön tehtävänä on helpottaa hammasteknikoita valitsemaan ...
  • Pilvipalvelut hammaslääkärin ja hammaslaboratorion yhteistyövälineenä 

   Miletta, Mirella; Partanen, Teresa; Raunila, Laura (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata pilvipalveluita hammaslääkärin ja hammaslaboratorion yhteistyövälineenä. Työssä käsitellään pilvipalveluiden mahdollisuuksia, etuja, riskejä ja uhkia. Työ toteutettiin haastattelemalla ...
  • Menetelmä suuskannerin kumulatiivisen mittavirheen määrittämiseksi 

   Taskinen, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Suoraan suusta tapahtuvan kuvantamisen (skannauksen) tarkoitus on syrjäyttää perinteinen käsin otettava jäljennös ja tämän avulla tehtävä kipsimalli. Suuskanneri tuottaa hampaiston geometrian suoraan digitaaliseen muotoon. ...
  • Opas akryylisten hammaskojeiden käyttäjille : materiaalilähtöisen hoito-ohjeen laatiminen 

   Ryyti, Tiina; Stöckell, Marjo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Purentakiskot, erilaiset oikomiskojeet, osa- ja kokoproteesit ovat yksilöllisiä lääkinnällisiä laitteita. Tässä opinnäytetyössä niistä käytettiin nimitystä hammaskoje. Hammaslääkäri ohjaa ja neuvoo niiden käyttämisen, mutta ...
  • Hammasteknisen zirkonian kierrätysmahdollisuudet 

   Jeon, Erin; Karilainen, Joonas; Naili, Edon; Tsomachvili, Natella; Tuomikoski, Mirva (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Zirkoniumdioksidia eli zirkoniaa käytetään hammastekniikassa kruunujen ja siltojen valmistuksessa. Zirkonian käyttö on lisääntynyt nopeasti proteettisessa hammashoidoissa johtuen sen hyvistä ominaisuuksista. Opinnäytetyön ...