Uusimmat viitteet

 • Lähiomaisten kokemuksia rauhanturvaajien psyykkisestä toimintakyvystä Afganistanista kotiutumisen jälkeen 

  Kallionalusta, Hanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa, miten Afganistanissa palvelleen kantahenkilökuntaan kuuluvan rauhanturvaajan lähiomaiset kokevat rauhanturvaajan psyykkisen toimintakyvyn rauhanturvaoperaation jälkeen. ...
 • Tunne oikeutesi! : Seksuaaliterveyttä yläkouluikäisille 

  Tolmunen, Ilona; Hokkanen, Elina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa seksuaaliterveysesite yläkouluikäisille. Tavoitteenamme on kasvattaa yläkouluikäisten tietämystä heidän seksuaalioikeuksistaan sekä seksuaalisuutta loukkaavasta häirinnästä ja ...
 • Kun lapsi sairastaa : Oppimispeli opiskelijoille sairaan vastasyntyneen hoitotyöstä 

  Lainejärvi, Hannele; Teittinen, Laura (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyömme on oppimispeli, jossa käsitellään sairaan vastasyntyneen hoitotyötä. Peli toteutettiin Domino-pelin muodossa pelikortteina. Pelikortit koottiin käsitteistä, jotka liittyvät vastasyntyneiden ylei-simpiin ...
 • Nuorten huumeiden käytön ennaltaehkäisy 

  Määttä, Piritta (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata keinoja, joilla voidaan ehkäistä nuorten huumeiden käytön aloittamista. Huumeiden käytön ennaltaehkäisy liittyy tiiviisti päihteiden käytön ehkäisyyn, sillä huumeiden käyttöä ...
 • Immobilisaation haitat pienemmäksi aktiivisella asentohoidolla 

  Pölhö, Anne; Vihavainen, Marja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä Mäntyharjun Palvelukeskus Ruskahovin hoitohenkilökunnalle tietoa vanhenemisen mukanaan tuomista fysiologisista muutoksista ja immobilisaation aiheuttamista ongelmis-ta vuodepotilaalla. ...
 • Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle: raportoinnin vaikutus potilasturvallisuuteen : Kirjallisuuskatsaus 

  Kitusuo, Tiia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Terveydenhuollossa kommunikaatio-ongelmien on todettu vaikuttavan jopa 65 prosenttiin haittatapahtumien synnystä ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä vuonna 2015 noin neljäsosa HaiPro-ilmoituksista koski tiedonkulkua tai ...
 • Tupakoivan keuhkoahtaumatautipotilaan hoitotyön kulmakivet 

  Pulkkinen, Antti; Tosun, Firat (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kirjallisuuskatsaus tupakoivien keuhkoahtaumatautipotilaiden hoitotyön kulmakivistä. Opinnäytetyön tavoitteena on lukijan tiedon lisääminen tupakoinnin aiheuttamasta keuhkoahtaumataudista ...
 • Potilasohjeen kehittäminen : Ohje vauvan lonkkalastahoitoon 

  Rahikainen, Noora; Tuovinen, Anna-Pauliina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoitus on kehittää Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten kirurgian poliklinikan lonkkaluksaatiovauvan potilasohje. Tavoitteenamme on tuottaa tietoa sekä antaa tukea ja ohjausta, joka helpottaa arkea ...
 • Baarimestarin ensiapuopas 

  Nahkamäki, Iiro (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäyte, jonka tavoitteiksi asetettiin ensiapumateriaalin tuottaminen, sen avulla kouluttaminen ja tätä kautta työturvallisuuden sekä asiakaspalvelun parantuminen. Lisäksi tarkoitus ...
 • Itsehoito-opas turvapaikanhakijoille sairaanhoitajaopiskelijoiden projektiin 

  Jyrkinen, Lauri; Kamaja, Veera (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tehdessämme alkuvuodesta 2016 projektiyhteistyötä paikallisen vastaanottokeskuksen kanssa esiin nousi huoli turvapaikanhakijoiden itsehoitotietämyksen vähäisyydestä. Vastaanottokeskuksen työntekijät toivat esiin tarpeen ...
 • Akuutin lääkehoidon opas valmistuville sairaanhoitajille 

  Korpela, Joel; Vihma, Teemu; Pitkänen, Petteri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kartoittaa valmistuvan sairaanhoitajan osaamista akuuttilääkehoidossa ja tuottaa tämän pohjalta opas lisäämään valmiuksia työelämää varten. Oppaan tarkoituksena on tukea sairaanhoitajan ...
 • Tulenko kuulluksi? : Asiakaspalautelomake psykiatrian poliklinikan akuuttityöryhmän asiakkaille 

  Kärki, Mira; Kuokkanen, Hanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Asiakaspalaute on tärkeä osa laadunhallintaa. Asiakkaan antama palaute saamastaan palvelusta ja sen laadusta on pohja palvelun suunnittelulle ja kehittämiselle. (Outinen ym. 1999, 22 - 23.) Opinnäytetyömme tarkoituksena ...
 • Infektoitunut verenkiertoperäinen alaraajahaava - Itsehoito-ohje 

  Ikonen, Reima; Mitjonen, Maria; Räsänen, Maiju (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tutkitun tiedon mukaan alaraajahaavat ovat yleistyneet ja niiden hoito vaatii runsaasti terveydenhuollon resursseja. Tämän vuoksi on tärkeää saada potilaat osallistumaan haavan itsehoitoon ja ymmärtämään elämäntapojen ...
 • Painehaavojen ennaltaehkäisy ja hoito - opas Hoivakoti Lehmuskartanoon 

  Auvinen, Emma; Ordén, Tiia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä haavanhoito-opas Hoivakoti Lehmuskartanon hoitohenkilökunnalle. Kirkkonummella sijaitseva Hoivakoti Lehmuskartano on ympärivuorokautista hoivaa tarjoava hoivakoti, joka toimii osana ...
 • Saattohoito-opas muistisairaiden asumisyksikön hoitajille 

  Manninen, Kati; Repo, Riikka; Reunavuori, Henna-Riikka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kehittää saattohoito-opas muistisairaiden asumisyksikön hoitajien työn tueksi Keski-Suomessa sijaitsevaan Villa Konnevesi- palveluasumisen yksikköön. Muistisairaiden määrä on nousussa eikä ...

Näytä lisää