Uusimmat viitteet

 • Taloudellinen ja ekologinen kestävyys hotelli-, ravintola- ja catering-alan koulutuksessa 

  Laaksonen, Tarja (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää taloudellisen ja ekologisen kestävyyden opetusta hotelli-, ravintola- ja catering-alalla. Toimeksiantajana opinnäytetyössä oli Koulutuskeskus Salpaus. Työllä selvitettiin, ...
 • Asiakkaan osallistaminen ruokamatkailussa 

  Mörsky, Eeva (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli pyrkiä selvittämään asiakkaan osallistamisen mahdollisuuksia ja rajoituksia ruokamatkailussa Etelä-Savossa. Työn tavoitteena oli selkeyttää asiakasta osallistavan ruokamatkailupalvelun ...
 • HYVÄT TYYPIT, PARHAAT TIIMIT : tiimien kehittämisprojektin suunnitelma 

  Lotti, Heli (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella kehittämishanke ja ohjelman sisältö koko puhtauspalveluhenkilöstöä osallistavaan tiimityöhön. Aiemmat tutkimukset sekä kirjallisuus osoittavat, että tiimihankkeen toteutuksessa on ...
 • Ravintola Kasarminan keinot ruokahävikin vähentämiseen 

  Lidner, Lassi; Palomäki, Jesse-Aleksi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Ravintola Kasarminassa syntyvän ruokahävikin määrä ja kehittää keinoja sen vähentämiseen. Ravintola Kasarmina on Mikkelin ammattikorkeakoulun pääopiskelijaravintolana, joka ...
 • Asiakaskokemuksen mittaaminen ja palvelupolun arviointi Juvenes-Yhtiöiden ravintoloissa 

  Klimenko, Elizaveta (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli mitata asiakaskokemusta palvelupolun kriittisissä kontaktipisteissä sekä samalla arvioida palvelupolku Juvenes-Yhtiöt Oy:n ravintoloissa. Työn tavoitteena oli myös tutkia asiakaskokemuksen ...
 • Ammattikeittiön työprosessien kehittäminen laiteteknologiaa hyödyntäen 

  Kiiskinen, Annukka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää Mikkelin ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelukeittiöiden työprosesseja laiteteknologiaa hyödyntäen. Työprosesseissa keskityttiin kylmäruoan kuumennus- ja kypsennysohjeisiin. Työ oli ...
 • Helppoa ja herkullista ruokaa eteläsavolaisista raaka-aineista 

  Heinonen, Inka (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää helppoja, herkullisia ja nykyaikaan sopivia reseptejä eteläsavo-laisia elintarvikkeita käyttäen. Työn tavoitteena oli kasvattaa eteläsavolaisten elintarvikkeiden tunnettavuutta ja ...
 • Älylinjaston käytettävyys : Kyselytutkimus Ravintola Kasarminan asiakkaille 

  Janhunen, Jonna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Älylinjasto on alallaan ainutlaatuinen patentoitu kehitystyön tulos. Sen kiinteä toimintayksikkö on asennettu Mikkelin ammattikorkeakoulun Kasarmin kampuksella toimivaan Ravintola Kasarminaan. Älylinjastopalvelu kertoo ...
 • Liiketoimintamahdollisuuden kartoittaminen : Ateriapalveluyritys 

  Heiskanen, Jari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö sai alkunsa työelämän tarpeesta saada tietoa ateriapalvelutoiminnan kannattavuuden selvittämisestä. Työn toiveena oli selvittää asiakkaiden odotukset ja vaatimukset ateriapalvelutoiminnasta. Opinnäytetyön ...
 • Nutritional quality of children’s menu 

  Allagulova, Sofiya (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  This thesis is about nutrient content of food for children. The quality and good content of nutrients are incredibly important things, because they affect on children’s future life and their habits of food consumption. It ...
 • Viinitastingin tuotteistaminen palveluksi 

  Kujansuu, Veera; Hyvärinen, Katri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kolmen erilaisen viinitasting-paketin tuotteistaminen palveluksi Mikkelin ammattikorkeakoulun kampusalueella sijaitsevaan Ravintola Talliin. Palvelun tuotteistamiseen kuului niiden ...
 • Saunamenujen suunnittelu ja markkinointi 

  Kimari, Anni (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön aihe oli saunamenujen suunnittelu ja markkinointisuunnitelman laatiminen me-nuille. Saunamenut kehitettiin kahdelle eri saunatilalle Kuitulaan ja Tiilikasarmiin. Saunamenuissa käy-tettiin lähi- ja luomu ...
 • Ravintola Kesäheinän lisämyynnin edistäminen 

  Laukkarinen, Satu (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Mäntyharjulaisen Taidekeskus Salmelan yhteydessä oleva Ravintola Kesäheinä. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää keinoja asiakaspalvelijoiden salissa tapahtuvan lisämyynnin kehittämiseen. ...
 • Sisäinen viestintä matkailu- ja ravitsemisalalla : Case Osuuskauppa Suur-Savo 

  Rautiainen, Sanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kartoittaa Osuuskauppa Suur-Savon ravintoloiden sisäisen vies-tinnän nykytila sekä ensisijaisesti keskittyä työntekijöiden näkökulmaan sisäisen viestinnän toimi-vuutta ja kanavia kohtaan. ...
 • Ravintola DeXin palveluiden kehittäminen 

  Niiranen, Markus; Palsa, Lauri (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn tavoitteena oli selvittää asiakkaiden näkemyksiä ravintolan palveluista ja niiden tulevaisuudesta. Tätä hyödyntäen kartoitettiin uusia palvelumalleja ja tuotteita, joiden avulla ravintolaa voidaan kehittää taloudellisesti ...

Näytä lisää