Uusimmat viitteet

 • Liiketoimintasuunnitelma 

  Nishimura, Akiko (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää millaisia japanilaisia tuotteita kannattaa myydä suomalaisille. Tarkoitukseni on perustaa yritys Savonlinnaan vuoden 2017 aikana. Yritykseni tulee olemaan monialayritys jossa japanin ...
 • Hotelli Cumulus Mikkelin majoitusasiakkaiden tyytyväisyys 

  Kinnunen, Jenni Ljuba (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia majoitusasiakkaiden tyytyväisyyttä hotelli Cumulus Mikkelissä keskittyen pääosin hotellin vastaanottoon, hotellihuoneeseen, Huviretki-ravintolaan ja aamiaiseen. Opinnäytetyön ...
 • Henkilökunnan toimintamalli Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkelille Green Key -ympäristötyöstä viestimiseen 

  Mustonen, Pyry (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa henkilökunnan ympäristöviestinnän toimintamalli työn toimeksiantajalle Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkelille. Toimintamalli on osa Green Key -ympäristömerkin vaatimia kriteerejä. ...
 • Matkailijan mielikuvia Suomesta ja Sveitsistä/Images of Finland and Switzerland : -Genevenjärven ja Saimaan alueilla/-areas of Lac Léman and Lake Saimaa 

  Turunen, Tuija (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on mielikuvia Suomesta ja Sveitsistä. Työni tarkoituksena on tuottaa koke-muksellista tietoa mielikuvista näistä kuvankauniista maista. Kuinka paljon matkailijoita liikkuu Suomen ja Sveitsin ...
 • Yrityksen virkistys- ja edustuskiinteistön käytön tehostaminen 

  Ristolainen, Maarit (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön toimeksiantajalla Andritz Oy:n Savonlinnan toimipaikalla on vapaa-ajanviettopaikkanaan Viittaan saaren kiinteistö, joka on pääasiassa yrityksen sisäisessä käytössä virkistys- ja edustustilaisuuksissa. Työn ...
 • Värikäs Ravintola : tapahtuman kehittäminen 

  Lindberg, Mia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Kansainvälistä Ravintolapäivää vietetään neljänä päivänä vuodessa, alkaen keväästä 2011. Värikäs Ravintola -tapahtuma puolestaan on järjestetty Oulussa nyt yhteensä kymmenen kertaa. Opinnäytetyön aiheena on Värikäs Ravintola ...
 • Metsän vaikutukset MS-potilaan hyvinvointiin 

  Muhonen, Suvi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää metsän terveysvaikutuksia ja niiden vaikutuksia MS-potilaiden hyvinvointiin. Tutkimuskysymykseksi muotoutui: "Mikä käsitys MS-tautia sairastavilla on metsän terveys- ja ...
 • Metsäkylpyjä japanilaisille hyvinvointimatkailijoille : Tuoteaihio LUOTUO-hankkeelle 

  Tanskanen, Miia; Tikkanen, Tommi (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyömme avulla kartoitettiin Etelä-Savon alueelle operoivien japanilaisten matkanjärjestäjien kysyntää hyvinvointimatkailuun perustuville tuotteille. Työmme toimeksiantajana toimi Mikkelin ammattikorkeakoulun ...
 • Itä-aasialaiset mahdollisuutena Etelä-Savon matkailuyrityksille 

  Väisänen, Marianna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia opas Etelä-Savon matkailuyrityksille itä-aasialaisista matkailijoista ja heidän odotuksistaan sekä toiveistaan matkailussa erityisesti Euroopassa. Opas kuuluu osaksi koulutusta, ...
 • Anttolanhovin sähköisen markkinoinnin kehittäminen Vkontaktessa 

  Airaksinen, Sanna (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kehittää matkailuyritys Anttolanhovin sähköistä markkinointia sosiaali-sessa mediassa. Työni keskittyi venäläisiin asiakkaisiin, joten valitsin tarkastelukohteekseni Venäjän suu-rimman ...
 • Asiakaspalvelun laatu Taavetin Lomakeskuksessa 

  Nokkala, Annemari (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Taavetin Lomakeskuksen asiakkaiden tyytyväisyys yrityksen asiakaspalveluun. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena lomakekyselynä, joka suunnattiin asiakkaille. Lisäksi johtoa ...
 • Laitaatsillan historialliset kohteet matkailun palvelutuotteen vetovoimatekijöinä 

  Rask, Pia (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työni on kehittämistyö Eat&Sleep&Do-Savonlinna-mobiilisovellukseen, joka on palvelusovellus sekä matkailijalle että palveluyritykselle. Työn tarkoituksena on liittää Savonlinnan Laitaatsillan kaupunginosan historialliset ...
 • Kalastusoppaan laatiminen SaimaaHoliday Oravin venäläisille asiakkaille 

  Fedotyeva, Maria; Venglyuk, Kristina (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn aiheena on Kalastusoppaan laatiminen venäläisille asiakkaille SaimaaHoliday Oraviin. Työn toi-meksiantaja on lomakeskus SaimaaHoliday Oravi, jonka edustaja on lomakeskuksen päällikkö Marie Louise Fant. Tämä aihe on ...
 • UNDERSTAND YOURSELF AND OTHERS : Towards smoother intercultural communication in Nepal 

  Hokkanen, Pia-Maria (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  The purpose of this work was to understand cultural values and verbal communication styles of Finland and Nepal. The objectives were to find out ways to reduce the challenges in intercultural communication. The work focused ...
 • The formation of tour packages to Russia for Finns 

  Teplova, Alena (Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tourism in Finland is sufficiently well developed. Finland has a good location which opens an easy access for European countries and Russia as well. Finnish tourists mostly travel to Estonia, Sweden and other countries in ...

Näytä lisää