Uusimmat viitteet

 • Sisällöntuotantoa journalistisin keinoin Suomen Urheilugaalaan 

  Uusikari, Annika; Pelamo, Ellinora (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee journalistisin keinoin tuotettua sisällöntuotantoa osana urheilutapahtuman markkinointia. Opinnäytetyö on toteutettu produktiivisesti vuosina 2017–2018 Suomen Urheilugaalalle. Projektissa ...
 • Espoon representaatio paikallisten sanomalehtien länsimetrouutisoinnissa 

  Jääskeläinen, Kai (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Medialla on oma roolinsa yritysten ja yhteiskunnallisten toimijoiden mielikuvien ja maineen rakentamisessa. Medialla on myös tehtävä välittää tietoa yleisölle, joskin samalla media myös välittää siitä yhteisöstä, jossa se ...
 • Huumoria, somea, urheilua ja julkkiksia – tällaisen uutis- ja ajankohtaisohjelman nuoret haluavat 

  Oksman, Kati (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä selvitetään, millaista uutis- ja ajankohtais-tv-ohjelmaa 16–19-vuotiaat katsoisivat, jos saisivat itse päättää. Tutkimus pohjaa Yle Kioskin toukokuussa 2016 nuorille InnoDay-tapahtumassa tekemän ...
 • Lukion yleis- ja medialinjalaisten uutisten käyttötavat vapaa-ajalla ja opiskelun tukena 

  Aarnio, Siiri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan lukiolaisten median käyttöä. Tavoitteena on selvittää, kuinka paljon lukiolaiset käyttävät journalistista sisältöä, keskittyen sisällöistä uutisiin. Missä näitä sisältöjä käytetään, ja käytetäänkö ...
 • Kuvattavien henkilöiden valinta dokumentaariseen muotokuvaprojektiin My Lights, My Show 

  Tulokas, Emmi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö kuvaa niitä perusteita ja prosesseja, joiden avulla kuvattavat henkilöt valikoituivat My Lights, My Show -valokuvanäyttelyä varten. Valokuvanäyttelyn ideana oli kuvata erilaisuutta ja sitä kautta avata ...
 • Tarinoita helsinkiläisistä elokuvateattereista : Raportti kirjasen kirjoittamisesta ja taittamisesta 

  Olkkonen, Milla (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tarinoita helsinkiläisistä elokuvateattereista avaa kolmen helsinkiläisen elokuvateatterin taivalta yksittäisten henkilöiden kertomusten ja muistojen pohjalta. Teos on journalistisin perustein tehty kirjanen, jonka ...
 • Terrorismiin viittaavien ilmaisujen käyttö Turun puukotusten uutisoinnissa 

  Pennanen, Veera (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Iltapäivällä elokuun 18. päivänä vuonna 2017 Turun keskustassa tapahtui useita puukotuksia, joissa kuoli kaksi ja loukkaantui kahdeksan henkeä. Seuraavana päivänä Suomen keskusrikospoliisi kertoi julkisuuteen, että puukotuksia ...
 • Ammattiyhdistysliikkeen julkisuuskuva Sipilän hallituskaudella 

  Parvikoski, Erika (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, onko ammattiyhdistysliikkeen julkisuuskuvassa tapahtunut muutos Juha Sipilän hallituskaudella vuosina 2015–2017 politiikan toimittajien ja taloustoimittajien mielestä. Lisäksi ...
 • Showpaini suomalaisessa mediassa 2010-luvulla 

  Salmikannas, Semi (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä tutkimuksessa aihe on suomalaisen median suhtautumista showpainiin. Tässä työssä tehdään sisällönanalyysiä suomalaisissa medioissa ilmestyneille showpainia käsitteleville artikkeleille. Pyrin ottamaan selville miten ...
 • Katsaus vuoden 2016 parhaaseen verkkojournalismiin Yhdysvalloissa 

  Wallenius, Eija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee vuoden 2016 parhaita verkossa julkaistuja juttuja Yhdysvallois-sa. Aineistona käytetään Columbia Journalism Reviewn (CJR) listaa sen parhaiksi arvioimista jutuista. Lista sisältää 13 artikkelia, ...
 • Retki-verkkolehden kehittäminen 

  Hokkanen, Benjamin (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2018)
  Verkkosivu on nykyään tärkeä osa jokaisen median sisältötarjontaa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, minkälaiset sisällöt toimivat Outdoor Media Oy:n kustantaman ulkoilun ja vaelluksen erikoislehti Retken ...
 • Uutisgrafiikkaa algoritmien avulla 

  Vaara, Saila (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Teknologian kehitys, kuten automaatio, digitalisaatio ja robotisaatio mullistavat tulevaisuudessa työn ja talouden tuottavuuden sekä totutut työskentelytapamme. Myös median muodot ja ansaintamallit uudistuvat nopeaa vauhtia ...
 • MoniNainen-verkkolehti maahanmuuttajaäideille 

  Voutilainen, Annina; Hannula, Tuija (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme raportissa kuvataan ensiksi maahanmuuttaja-kotiäideille tarkoitetun selkokielisen ja saavutettavan MoniNainen-verkkolehden suunnitteluprosessia, joka toteutettiin kevään 2017 aikana. Toiseksi esitellään ...
 • Millainen oli ensimmäinen kertamme? Raportti lyhyt-dokumenttielokuvamme suunnittelusta, tekemisestä ja lopputulemasta 

  Parviainen, Juuso; Tuominen, Jyri; Koponen, Henri (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyömme esittelee lyhytdokumenttielokuvamme valmistumisprosessin. Tämä kattaa suunnittelun, toteutuksen ja lopputuloksen. Pohdimme muun muassa dokumenttielokuvan suhdetta todellisuuteen, objektiivisuutta, ideointia, ...
 • Henkilölähtöisen tiedonhankinnan kohteiden valitseminen dokumenttielokuvaan #KINGSMEN 

  Kaskinen, Miikka (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö kuvaa henkilölähtöisen tiedonhankinnan näkökulmasta toteuttamaamme dokumenttielokuvaa #KINGSMEN – käsitellen syitä ja seurauksia liittyen elokuvaan haastateltujen henkilöiden valikoitumiseen. Tarkastelemme ...

Näytä lisää