Viitteet 8402-8421 / 8438

  • Äidinmaidon lypsäminen loppuraskaudessa : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Tervakangas, Heidi; Ihme, Marianna; Junnonaho, Susanna (2019)
   Imetyksen ja äidinmaidon hyödyt vastasyntyneelle ovat kiistattomat ja varsinkin ensimmäiset päivät syntymän jälkeen ovat hyvin tärkeitä imetyksen käynnistymiselle ja onnistumiselle. Imetyksen edistämisen kulmakivenä on ...
  • Äidinmaidon lypsäminen loppuraskaudessa tukee imetyksen ensihetkiä 

   Ihme, Marianna; Tervakangas, Heidi; Rainto, Satu (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2019)
   Imetyksen ja äidinmaidon hyödyt vastasyntyneelle ovat kiistattomat ja varsinkin ensimmäiset päivät syntymän jälkeen ovat hyvin tärkeitä imetyksen käynnistymiselle ja onnistumiselle. Antenataalilypsyllä eli äidinmaidon ...
  • Äidit tanssinopettajina : Tanssinopettajien tarinoita äitiydestä 

   Leinonen, Katja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkin äitiyttä tanssinopettajien elämässä. Tutkimukseni keskeisenä teemana on äitiys. Tavoitteena on ensin kuvata, miten tanssinopettajat kokevat äitiyden omassa elämässään ja millä tavoin se muuttaa ...
  • Äiti-lapsi -kirjallisuuspiiri Haukiputaan kirjastossa 

   Nauha, Josefiina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö käsittelee kirjavinkkausta ja sen monipuolisia mahdollisuuksia, yleisten kirjastojen tulevaisuutta ja uutta roolia tapahtumien järjestäjänä sekä suomalaisten kotiäitien tilannetta. Kaikki aihealueet yhdistyvät ...
  • Äitien kokemuksia imettämisestä ja imetyksen varhaisesta päättymisestä 

   Syrjä, Anita (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma, Kätilötyön suuntautumisvaihto Tekijä: Anita Syrjä Opinnäytetyön nimi: Äitien kokemuksia imettämisestä ja imetyksen varhaisesta päättymisestä Työn ...
  • Äitien kokemuksia imetyksestä ja imetysohjauksesta Limingan neuvolassa 

   Nuorala, Santra; Illikainen, Anniina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Limingan neuvolassa annettavan imetysohjauksen mahdollisia kehittämishaasteita äitien kokemuksien avulla. Tarkoitus oli lisäksi selvittää, millaisena äidit ovat kokeneet ...
  • Äitien näkemyksiä imetysohjauksesta synnytysosastolla 

   Savukoski, Ulla; Tuomaala, Tiina (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   TIIVISTELMÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma, sisätauti-kirurgia Tekijät: Ulla Savukoski & Tiina Tuomaala Opinnäytetyön nimi: Äitien näkemyksiä imetysohjauksesta synnytysosastolla Työn ohjaaja: ...
  • Äitiys ja MS-tauti : Äitien kokemuksia lapsen saamisesta MS-diagnoosin jälkeen 

   Tanhua, Laura (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   MS-tauti on neurologinen sairaus, jota Suomessa sairastaa 7 000 ihmistä. MS-tauti on keskushermoston autoimmuunisairaus, jossa keskushermosto paikoin vaurioituu elimistön hyökätessä keskushermoston hermosolujen myeliinia ...
  • Äitiys- ja lastenneuvolan tuki - Kaksosäitien kokemuksia raskauden ja lasten ensimmäisen elinvuoden aikana 

   Huusari, Minna (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla kaksosperheiden äitien saamaa tukea äitiys- ja lastenneuvolasta kaksosten odotusaikana sekä heidän ensimmäisen elinvuotensa aikana. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota äitiys- ...
  • ÄKILLISET JA TRAUMAATTISET KRIISIT ESIOPETUSIKÄISEN ELÄMÄSSÄ : Kriisisuunnitelma esiopetukseen 

   Kanniainen, Miia; Heikkuri, Leena (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli laatia kriisisuunnitelma Vesikarin esiopetusyksikköön. Halusimme tietää minkälaisia kriisejä esiopetusikäinen lapsi voi kohdata ja millä menetelmillä esiopetuksen henkilöstö voi tukea lasta ...
  • Äkillisten peruselintoimintojen muutosten tunnistaminen ja hoito : Koulutus Limingan terveyskeskuksen hoitajille 

   Kinnunen, Mari; Klasila, Sonja (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tutkimusten mukaan elottomuutta ennakoi usein hengitystoiminnan, verenkierron ja tajunnantason muutoksia. Muutoksia voi ilmaantua jo tunteja ennen elottomuutta. Asamäki & Ilkka tutkivat opinnäytetyössään potilasasiakirjojen ...
  • Älykkäiden kenttälaitteiden diagnostiikan hyödyntäminen kunnossapidossa 

   Nikkinen, Janne (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä tutkittiin, millä tavoin Ruukin Raahen terästehtaan masuunien kunnossapidon henkilöstö voi hyödyntää modernisoidun automaatiojärjestelmän avulla älykkäiden kenttälaitteiden diagnostiikkaa. Lisäksi pohdittiin, ...
  • Älykkään LED-valaistusjärjestelmän radioverkon testaaminen 

   Vähä, Jarmo (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työkalut Valopaa Oy:n älykkään valaistuksen radioiden toiminnan mittaamiseksi sekä suorittaa tarvittavat mittaukset käytännön toiminta-alueen määrittämiseksi. Mittauksissa tutkittiin ...
  • Älykkäät anturit ja etävalvontajärjestelmät kunnonvalvonnassa 

   Kaarela, Olli (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä insinöörityössä selvitettiin älykkäiden antureiden tekniikan nykytaso ja älykkäillä antureilla toteutettujen etävalvontajärjestelmien soveltuvuus kunnon-valvonnan vaatimuksiin lämpötilan-, värähtely- ja öljyjen ...
  • Älykkäät kodinkoneet 

   Eirola, Tommi (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö toteutettiin Oulun seudun ammattikorkeakoulun toimesta. Työn aiheena oli tutkia Smart Grid ja Smart Home -teknologioita ja hyödyntää niitä testiympäristössä. Smart Grid tarkoittaa älykästä sähköverkkoa, jossa ...
  • Älykkäät kuljettajan tukijärjestelmät ja lääkinnällisen laitteen käyttöliittymäsuunnittelun vaatimukset 

   Kuusijärvi, Miro (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Oulun ammattikorkeakoulun tietotekniikan koulutusohjelmassa on ollut mahdollista suorittaa opinnäytetyö 1–3:ssa osassa. Tämä opinnäytetyö on suoritettu kahdessa osassa, joista ensimmäinen on 5 opintopisteen kokonaisuus. ...
  • Älykodin rakentaminen omakotitaloon 

   Frisk, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja rakentaa kotiautomaatiota omakotitaloon. Tavoitteena oli saada rakennetun järjestelmän ohjaukseen talotekniikan järjestelmiä, valaisimia, kameroita sekä itse rakennettuja sensoreita ja ...
  • Älykodin Tekniikka ja Tietoturva 

   Karjalainen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin kolmen eri Suomessa toimivan älykodin teknologiaa tarjoavan yrityksen tarjoamiin vaihtoehtoihin, keskittyen tarkaste-lemaan asiaa tavallisen kuluttajan näkökulmasta. Tarkasteltiin millainen, ...
  • Älylukon suunnittelu lukkorunkoon 

   Tauriainen, Joni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyötä tehtiin Oviku Oy:n tilauksesta. Oviku Oy on lukitus- ja turvallisuusalalla toimiva yritys, joka tuotteistaa ja kaupallistaa erilaisia kodin turvaratkaisuja kuten älylukkoja. Yritys on huomannut, ettei Suomen ...
  • Älä etsi lehmää puusta : Luovan ideoinnin tarkastelua kuvallisen viestinnän projektissa 

   Kauhanen, Aleksi (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Olen toiminut mainostoimistossa taiteellisen johtajan asemassa kolmen vuoden ajan ja toteuttanut lukuisia kuvallisen viestinnän projekteja. Kokemukseni ovat osoittaneet, että hyvä idea on lopputuloksen kannalta tärkeämpää ...